-41%
HẾT HÀNG {"available":false,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A06 Brick Red</h1><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1.jpg\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge.png\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/detail_01.jpg\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-11-14_at_2.31.15_pm.png\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/detail_02.gif\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_80d04a5e3d7e47768600036e47c1618c.png\" alt=\"Black Rouge\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_02_cdf9457dac104e03be6f8f071b3e1fa6.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-a06-brick-red","id":1017694604,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_02_cdf9457dac104e03be6f8f071b3e1fa6.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":11900000.0,"price_max":11900000.0,"price_min":11900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A06 Brick Red","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-a06-brick-red","pagetitle":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A06 Brick Red","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A06 Brick Red chính hãng được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Giá tốt nhất thị trường, giao hàng siêu tốc 2h tại Sài Gòn. Mua ngay!","variants":[{"id":1034370779,"barcode":"8809464341368","available":false,"price":11900000.0,"sku":"8809464341368","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":0,"old_inventory_quantity":0,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-14T07:13:43.551Z","created_at":"2018-11-14T07:13:43.653Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A06 Brick Red

On Sale 119,000₫ Sold Out Regular price 200,000₫

Black Rouge Air Fit Velvet Tint A01 Strawberry Red -41%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A01 Strawberry Red</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1.jpg\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge.png\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_01.jpg\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-11-14_at_2.31.15_pm.png\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_02.gif\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_80d04a5e3d7e47768600036e47c1618c.png\" alt=\"Black Rouge\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a01_strawberry_red.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-a01-strawberry-red","id":1017695331,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a01_strawberry_red.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":11900000.0,"price_max":11900000.0,"price_min":11900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A01 Strawberry Red","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-a01-strawberry-red","pagetitle":"Black Rouge Air Fit Velvet Tint A01 Strawberry Red","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A01 Strawberry Red chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc. Cam kết giá tốt nhất thị trường, giao hàng toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776688,"barcode":"8809464341238","available":true,"price":11900000.0,"sku":"8809464341238","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":17,"old_inventory_quantity":17,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-14T08:17:49.867Z","created_at":"2018-11-14T08:17:49.997Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A01 Strawberry Red

On Sale 119,000₫ Regular price 200,000₫

-41%
HẾT HÀNG {"available":false,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A03 Soft Red</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1.jpg\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge.png\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_01.jpg\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-11-14_at_2.31.15_pm.png\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_02.gif\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_80d04a5e3d7e47768600036e47c1618c.png\" alt=\"Black Rouge\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a03_soft_red.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-a03-soft-red","id":1017695332,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a03_soft_red.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":11900000.0,"price_max":11900000.0,"price_min":11900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A03 Soft Red","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-a03-soft-red","pagetitle":"Black Rouge Air Fit Velvet Tint A03 Soft Red","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A03 Soft Red chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc. Cam kết giá tốt nhất, giao hàng siêu tốc 2h tại Sài Gòn. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776677,"barcode":"8809464341252","available":false,"price":11900000.0,"sku":"8809464341252","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":0,"old_inventory_quantity":0,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-14T08:17:51.739Z","created_at":"2018-11-14T08:17:51.833Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A03 Soft Red

On Sale 119,000₫ Sold Out Regular price 200,000₫

Black Rouge Air Fit Velvet Tint 04 Rasberry Syrup
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A04 Rasberry Syrup</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1.jpg\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge.png\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_01.jpg\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-11-14_at_2.31.15_pm.png\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_02.gif\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_80d04a5e3d7e47768600036e47c1618c.png\" alt=\"Black Rouge\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_04_rasberry_syrup.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-04-rasberry-syrup","id":1017695335,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_04_rasberry_syrup.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":11900000.0,"price_max":11900000.0,"price_min":11900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A04 Rasberry Syrup","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-04-rasberry-syrup","pagetitle":"Black Rouge Air Fit Velvet Tint 04 Rasberry Syrup","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A04 Rasberry Syrup chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng, giao siêu tốc 2h tại Sài Gòn. Mua ngay!","variants":[{"id":1036112304,"barcode":null,"available":true,"price":11900000.0,"sku":"8809464341269","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":2,"old_inventory_quantity":2,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2019-02-14T02:55:01.414Z","created_at":"2018-11-14T08:17:55.801Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A04 Rasberry Syrup

119,000₫

Black Rouge Air Fit Velvet Tint A05 Mamalade
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A05 Mamalade</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1.jpg\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge.png\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_01.jpg\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-11-14_at_2.31.15_pm.png\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_02.gif\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_80d04a5e3d7e47768600036e47c1618c.png\" alt=\"Black Rouge\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a05_mamalade.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-a05-mamalade","id":1017695337,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a05_mamalade.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":11900000.0,"price_max":11900000.0,"price_min":11900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A05 Mamalade","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-a05-mamalade","pagetitle":"Black Rouge Air Fit Velvet Tint A05 Mamalade","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A05 Mamalade chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng, giao siêu tốc 2h tại Sài Gòn. Mua ngay!","variants":[{"id":1036112303,"barcode":null,"available":true,"price":11900000.0,"sku":"8809464341351","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":1,"old_inventory_quantity":1,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2019-02-14T02:55:18.082Z","created_at":"2018-11-14T08:17:57.54Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A05 Mamalade

119,000₫

Black Rouge -31%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Black Rouge AirFit Velvet Tint A13 Juicy Apricot</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1_5b1f7cff61a04b3ab4c1700412964c04.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1_5b1f7cff61a04b3ab4c1700412964c04.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/bloack_rouge_2_501cad7b52ad421991822e6371a7de5f.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/bloack_rouge_2_501cad7b52ad421991822e6371a7de5f.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_3_ab09ce05074044059867575b417fd34c.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_3_ab09ce05074044059867575b417fd34c.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_4_81eef048d7aa46cf865800588faa4b98.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_4_81eef048d7aa46cf865800588faa4b98.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_5_ea8d8d884a374cc7a2b8fbe7cc7fab9b.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_5_ea8d8d884a374cc7a2b8fbe7cc7fab9b.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/lack_rouge_6_a4b921a0ca0d475298fc9104c5fc5b07.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/lack_rouge_6_a4b921a0ca0d475298fc9104c5fc5b07.jpg\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" data-mce-style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_airfit_velvet_tint_dry_fruit_m13_9d37445da1364146ba4265000009d21a_grande_d9b1b2c4d3b84141bf0e01b0ee407c3c.png","handle":"black-rouge-airfit-velvet-tint-a13","id":1019241199,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_airfit_velvet_tint_dry_fruit_m13_9d37445da1364146ba4265000009d21a_grande_d9b1b2c4d3b84141bf0e01b0ee407c3c.png"],"options":["Tiêu đề"],"price":13900000.0,"price_max":13900000.0,"price_min":13900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A13 Juicy Apricot","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-airfit-velvet-tint-a13","pagetitle":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A13","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge AirFit Velvet Tint A13 Juicy Apricot chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tố nhất tại Toptotoe. Cam kết chính hãng 100%, hoàn t9iền 10 lần nếu phát hiện Fake. Mua ngay!","variants":[{"id":1038077289,"barcode":"8809464341863","available":true,"price":13900000.0,"sku":"8809464341863","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":15,"old_inventory_quantity":15,"title":"Default Title","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2019-03-23T04:28:36.022Z","created_at":"2019-03-23T04:28:36.036Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A05 Mamalade

On Sale 139,000₫ Regular price 200,000₫

-31%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì&nbsp;Black Rouge AirFit Velvet Tint A15 Sunny Jujube</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1_5b1f7cff61a04b3ab4c1700412964c04.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1_5b1f7cff61a04b3ab4c1700412964c04.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/bloack_rouge_2_501cad7b52ad421991822e6371a7de5f.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/bloack_rouge_2_501cad7b52ad421991822e6371a7de5f.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_3_ab09ce05074044059867575b417fd34c.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_3_ab09ce05074044059867575b417fd34c.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_4_81eef048d7aa46cf865800588faa4b98.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_4_81eef048d7aa46cf865800588faa4b98.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_5_ea8d8d884a374cc7a2b8fbe7cc7fab9b.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_5_ea8d8d884a374cc7a2b8fbe7cc7fab9b.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/lack_rouge_6_a4b921a0ca0d475298fc9104c5fc5b07.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/lack_rouge_6_a4b921a0ca0d475298fc9104c5fc5b07.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_airfit_velvet_tint_dry_fruit_m13_1_983d6df3a7ac42d7be08bed07ed6863e.png","handle":"black-rouge-airfit-velvet-tint-a15-sunny-jujube","id":1019241241,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_airfit_velvet_tint_dry_fruit_m13_1_983d6df3a7ac42d7be08bed07ed6863e.png"],"options":["Tiêu đề"],"price":13900000.0,"price_max":13900000.0,"price_min":13900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A15 Sunny Jujube","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-airfit-velvet-tint-a15-sunny-jujube","pagetitle":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A15 Sunny Jujube","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge AirFit Velvet Tint A15 Sunny Jujube chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tố nhất tại Toptotoe. Cam kết chính hãng 100%, hoàn t9iền 10 lần nếu phát hiện Fake. Mua ngay!","variants":[{"id":1038077407,"barcode":"8809464341887","available":true,"price":13900000.0,"sku":"8809464341887","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":5,"old_inventory_quantity":5,"title":"Default Title","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2019-03-23T04:32:44.643Z","created_at":"2019-03-23T04:32:44.659Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge AirFit Velvet Tint A15 Sunny Jujube

On Sale 139,000₫ Regular price 200,000₫

-31%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì&nbsp;Black Rouge AirFit Velvet Tint A17 Bolivian Pomegranate</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1_5b1f7cff61a04b3ab4c1700412964c04.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1_5b1f7cff61a04b3ab4c1700412964c04.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/bloack_rouge_2_501cad7b52ad421991822e6371a7de5f.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/bloack_rouge_2_501cad7b52ad421991822e6371a7de5f.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_3_ab09ce05074044059867575b417fd34c.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_3_ab09ce05074044059867575b417fd34c.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_4_81eef048d7aa46cf865800588faa4b98.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_4_81eef048d7aa46cf865800588faa4b98.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_5_ea8d8d884a374cc7a2b8fbe7cc7fab9b.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_5_ea8d8d884a374cc7a2b8fbe7cc7fab9b.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/lack_rouge_6_a4b921a0ca0d475298fc9104c5fc5b07.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/lack_rouge_6_a4b921a0ca0d475298fc9104c5fc5b07.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_airfit_velvet_tint_dry_fruit_m13_2_20adcc6ca51a43edbf2305aee362dbf5.png","handle":"black-rouge-airfit-velvet-tint-a17-bolivian-pomegranate","id":1019241270,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_airfit_velvet_tint_dry_fruit_m13_2_20adcc6ca51a43edbf2305aee362dbf5.png"],"options":["Tiêu đề"],"price":13900000.0,"price_max":13900000.0,"price_min":13900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A17 Bolivian Pomegranate","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-airfit-velvet-tint-a17-bolivian-pomegranate","pagetitle":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A17 Bolivian Pomegranate","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge AirFit Velvet Tint A17 Bolivian Pomegranate chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tố nhất tại Toptotoe. Cam kết chính hãng 100%, hoàn t9iền 10 lần nếu phát hiện Fake. Mua ngay!","variants":[{"id":1038077479,"barcode":"8809464341900","available":true,"price":13900000.0,"sku":"8809464341900","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":10,"old_inventory_quantity":10,"title":"Default Title","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2019-03-23T04:35:01.064Z","created_at":"2019-03-23T04:35:01.09Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge AirFit Velvet Tint A17 Bolivian Pomegranate

On Sale 139,000₫ Regular price 200,000₫

-41%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem&nbsp;Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mood Filter A09 Sweet Cinnamon</h1><p>Bộ sưu tập son kem Hàn Quốc <strong>Air Fit Velvet Tint Mood Filter</strong> thời thượng hòa cùng xu hướng trang điểm ấn tượng đang cực kì thịnh hành trong thời gian gần đây. Sản phẩm son cao cấp đến từ thương hiệu Black Rouge Hàn Quốc mang đến cho các cô gái nét cuốn hút khó cưỡng.</p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_01_2048x2048.jpg\"><br></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><u>Bảng màu son:</u></strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_a891011122_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_a-4_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_10117636d2c64dd29b7dfb30be29248d_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge02_2048x2048.gif\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-113_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-114_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/9_e1ea9ffe0c5f4c78b94b7fc2e73a902d_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"http://blackrouge.co.kr/web/upload/black_rouge/veltin2/detail_04.gif\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge4_2048x2048.jpg\"><br></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-cs_2048x2048.jpg\" width=\"811\" height=\"1888\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><u>Mách nhỏ cùng bạn:</u></strong></p><ul><li style=\"text-align: justify;\">Khi sử dụng son kem bạn cần lắc nhẹ để chất son mềm và tan đều, tránh tình trạng bị lắng xuống đáy.</li><li style=\"text-align: justify;\">Điểm đặc biệt cần chú ý là bạn không được bặm môi khi đánh son kem. Bạn hãy tô cho vùng môi dưới, đợi khô rồi chuyển sang tô môi trên.</li><li style=\"text-align: justify;\">Vì son kem Hàn Quốc được tô bằng cọ nên để tránh tình trạng lem ra ngoài, bạn nên dùng bút chì kẻ viền môi. Việc tạo dáng cho môi giúp công đoạn đánh son sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời, bước này sẽ giúp bạn khắc phục khuyết điểm môi mỏng.</li></ul>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/a09.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-mood-filter-a09-sweet-cinnamon","id":1017825841,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/a09.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":11900000.0,"price_max":11900000.0,"price_min":11900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint Mood Filter A09 Sweet Cinnamon","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-mood-filter-a09-sweet-cinnamon","pagetitle":"Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mood Filter A09 Sweet Cinnamon","metadescription":"Bộ sưu tập son kem Hàn Quốc Air Fit Velvet Tint Mood Filter thời thượng hòa cùng xu hướng trang điểm ấn tượng đang cực kì thịnh hành trong thời gian gần đây. Mỹ phẩm chính hãng giá tốt. Giao hàng toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776659,"barcode":"8809464341528","available":true,"price":11900000.0,"sku":"8809464341528","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":10,"old_inventory_quantity":10,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-27T09:21:35.625Z","created_at":"2018-11-27T09:21:35.872Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mood Filter A09 Sweet Cinnamon

On Sale 119,000₫ Regular price 200,000₫

-41%
HẾT HÀNG {"available":false,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Son Kem&nbsp;Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mood Filter A10 Red Berry</h1><p>Bộ sưu tập son kem Hàn Quốc<span>&nbsp;</span><strong>Air Fit Velvet Tint Mood Filter</strong><span>&nbsp;</span>thời thượng hòa cùng xu hướng trang điểm ấn tượng đang cực kì thịnh hành trong thời gian gần đây. Sản phẩm son cao cấp đến từ thương hiệu Black Rouge Hàn Quốc mang đến cho các cô gái nét cuốn hút khó cưỡng.</p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_01_2048x2048.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_01_2048x2048.jpg\"><br></p><p><strong><u>Bảng màu son:</u></strong></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_a891011122_2048x2048.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_a891011122_2048x2048.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_a-4_2048x2048.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_a-4_2048x2048.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/2_10117636d2c64dd29b7dfb30be29248d_2048x2048.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/2_10117636d2c64dd29b7dfb30be29248d_2048x2048.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge02_2048x2048.gif\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge02_2048x2048.gif\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-113_2048x2048.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-113_2048x2048.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-114_2048x2048.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-114_2048x2048.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/9_e1ea9ffe0c5f4c78b94b7fc2e73a902d_2048x2048.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/9_e1ea9ffe0c5f4c78b94b7fc2e73a902d_2048x2048.jpg\"></p><p><img src=\"http://blackrouge.co.kr/web/upload/black_rouge/veltin2/detail_04.gif\" data-mce-src=\"http://blackrouge.co.kr/web/upload/black_rouge/veltin2/detail_04.gif\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge4_2048x2048.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge4_2048x2048.jpg\"><br></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-cs_2048x2048.jpg\" width=\"811\" height=\"1888\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-cs_2048x2048.jpg\"></p><p><strong><u>Mách nhỏ cùng bạn:</u></strong></p><ul><li>Khi sử dụng son kem bạn cần lắc nhẹ để chất son mềm và tan đều, tránh tình trạng bị lắng xuống đáy.</li><li>Điểm đặc biệt cần chú ý là bạn không được bặm môi khi đánh son kem. Bạn hãy tô cho vùng môi dưới, đợi khô rồi chuyển sang tô môi trên.</li><li>Vì son kem Hàn Quốc được tô bằng cọ nên để tránh tình trạng lem ra ngoài, bạn nên dùng bút chì kẻ viền môi. Việc tạo dáng cho môi giúp công đoạn đánh son sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời, bước này sẽ giúp bạn khắc phục khuyết điểm môi mỏng.</li></ul>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/a10_master_1_a0f58f4126cc44c9baaf99af36cce6da.jpg","handle":"black-rouge-airfit-velvet-tint-mood-filter-a10-red-berry","id":1019311418,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/a10_master_1_a0f58f4126cc44c9baaf99af36cce6da.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":11900000.0,"price_max":11900000.0,"price_min":11900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint Mood Filter A10 Red Berry","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-airfit-velvet-tint-mood-filter-a10-red-berry","pagetitle":"Black Rouge AirFit Velvet Tint Mood Filter A10 Red Berry","metadescription":"Son Kem Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mood Filter A10 Red BerryBộ sưu tập son kem Hàn Quốc Air Fit Velvet Tint Mood Filter thời thượng hòa cùng xu hướng trang điểm ấn tượng đang cực kì thịnh hành trong thời gian gần đây. Sản phẩm son cao cấp đến từ thương hiệu Black Rouge Hàn Quốc mang đến cho các cô gái nét cuốn hút","variants":[{"id":1038226318,"barcode":"8809464341535","available":false,"price":11900000.0,"sku":"8809464341535","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":0,"old_inventory_quantity":0,"title":"Default Title","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2019-03-29T05:13:18.276Z","created_at":"2019-03-29T05:13:18.296Z","not_allow_promotion":false}

Black Rouge AirFit Velvet Tint Mood Filter A10 Red Berry

On Sale 119,000₫ Sold Out Regular price 200,000₫

-41%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem&nbsp;Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mood Filter A12 Dashed Brown</h1><p>Bộ sưu tập son kem Hàn Quốc<span>&nbsp;</span><strong>Air Fit Velvet Tint Mood Filter</strong><span>&nbsp;</span>thời thượng hòa cùng xu hướng trang điểm ấn tượng đang cực kì thịnh hành trong thời gian gần đây. Sản phẩm son cao cấp đến từ thương hiệu Black Rouge Hàn Quốc mang đến cho các cô gái nét cuốn hút khó cưỡng.</p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_01_2048x2048.jpg\"><br></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><u>Bảng màu son:</u></strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_a891011122_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_a-4_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/2_10117636d2c64dd29b7dfb30be29248d_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge02_2048x2048.gif\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-113_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-114_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/9_e1ea9ffe0c5f4c78b94b7fc2e73a902d_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"http://blackrouge.co.kr/web/upload/black_rouge/veltin2/detail_04.gif\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge4_2048x2048.jpg\"><br></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-cs_2048x2048.jpg\" width=\"811\" height=\"1888\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><u>Mách nhỏ cùng bạn:</u></strong></p><ul><li style=\"text-align: justify;\">Khi sử dụng son kem bạn cần lắc nhẹ để chất son mềm và tan đều, tránh tình trạng bị lắng xuống đáy.</li><li style=\"text-align: justify;\">Điểm đặc biệt cần chú ý là bạn không được bặm môi khi đánh son kem. Bạn hãy tô cho vùng môi dưới, đợi khô rồi chuyển sang tô môi trên.</li><li style=\"text-align: justify;\">Vì son kem Hàn Quốc được tô bằng cọ nên để tránh tình trạng lem ra ngoài, bạn nên dùng bút chì kẻ viền môi. Việc tạo dáng cho môi giúp công đoạn đánh son sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời, bước này sẽ giúp bạn khắc phục khuyết điểm môi mỏng.</li></ul>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/a12.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-mood-filter-a12-dashed-brown","id":1017825839,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/a12.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":11900000.0,"price_max":11900000.0,"price_min":11900000.0,"price_varies":false,"tags":["hotdeals"],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint Mood Filter A12 Dashed Brown","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-mood-filter-a12-dashed-brown","pagetitle":"Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mood Filter A12 Dashed Brown","metadescription":"Bộ sưu tập son kem Hàn Quốc Air Fit Velvet Tint Mood Filter thời thượng hòa cùng xu hướng trang điểm ấn tượng đang cực kì thịnh hành trong thời gian gần đây. Mỹ phẩm chính hãng giá tốt. Giao hàng toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776656,"barcode":"8809464341559","available":true,"price":11900000.0,"sku":"8809464341559","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":23,"old_inventory_quantity":23,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-27T09:21:27.33Z","created_at":"2018-11-27T09:21:27.453Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mood Filter A12 Dashed Brown

On Sale 119,000₫ Regular price 200,000₫

Black Rouge Cotton Lip Color T03 Sweet Pumpkin -36%
HẾT HÀNG {"available":false,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem&nbsp;Black Rouge Cotton Lip Color T03 Sweet Pumpkin</h1><h1 style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://www.shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/detail_01.png\"></h1><p>Son&nbsp;<strong>Black Rouge Cotton&nbsp;</strong><strong>Lip Color</strong>&nbsp;được hãng mô tả là thỏi son “mê hoặc” lòng người với chất son mousse hơi sánh đặc mà lướt trên môi nhẹ tênh như gió lướt.</p><p>Sản phẩm mới của Black Rouge vẫn trung thành với tone thiên đỏ nhưng pha vào đó một chút tím, một chút cam có phần Tây và hiện đại hơn.</p><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/2.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/3.jpg\"></p><p>Kế thừa ưu điểm làm hút khách của Air Fit Velvet Tint,&nbsp;<strong>Black Rouge Cotton</strong>&nbsp;<strong>Lip Color</strong>&nbsp;có độ bám màu cao gần như là hoàn hảo, giúp bạn luôn rạng rỡ suốt cả ngày dài.</p><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/4.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/5.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/6.jpg\"></p><p><u><strong>Mách nhỏ cùng bạn:</strong></u></p><p>Sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn kết hợp<strong>&nbsp;Black Rouge Cotton</strong>&nbsp;<strong>Lip Color</strong>&nbsp;và&nbsp;<strong>Air Fit Chok Chok Tint</strong>&nbsp;tạo ra màu son của riêng bạn.</p><ul><li>Màu Whipped Choco + màu Devious Apple: Dù tô full môi nhưng trông như đánh lòng môi, càng vào lòng môi càng đỏ.</li><li>Màu&nbsp;Vintage sweet potato + màu&nbsp;Lilac Flower: Tạo thành màu son độc đáo của riêng bạn, màu cánh hồng khô hợp xu hướng.&nbsp;</li></ul><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/7.jpg\"><br></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-tp_2048x2048.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/t03.jpg","handle":"black-rouge-cotton-lip-color-t03-sweet-pumpkin","id":1017825844,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/t03.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":12900000.0,"price_max":12900000.0,"price_min":12900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge Cotton Lip Color T03 Sweet Pumpkin","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-cotton-lip-color-t03-sweet-pumpkin","pagetitle":"Black Rouge Cotton Lip Color T03 Sweet Pumpkin","metadescription":"Son Black Rouge Cotton Lip Color được hãng mô tả là thỏi son “mê hoặc” lòng người với chất son mousse hơi sánh đặc mà lướt trên môi nhẹ tênh như gió.\nMỹ phẩm chính hãng giá tốt. Giao hàng toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776666,"barcode":"8809464341474","available":false,"price":12900000.0,"sku":"8809464341474","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":0,"old_inventory_quantity":0,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-27T09:21:53.288Z","created_at":"2018-11-27T09:21:53.425Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Black Rouge Cotton Lip Color T03 Sweet Pumpkin

On Sale 129,000₫ Sold Out Regular price 200,000₫

Black Rouge Cotton Lip Color T04 Tomato Box -36%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem&nbsp;Black Rouge Cotton Lip Color T04 Tomato Box<br></h1><p><img src=\"https://www.shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/detail_01.png\"></p><p>Son&nbsp;<strong>Black Rouge Cotton&nbsp;</strong><strong>Lip Color</strong>&nbsp;được hãng mô tả là thỏi son “mê hoặc” lòng người với chất son mousse hơi sánh đặc mà lướt trên môi nhẹ tênh như gió lướt.</p><p>Sản phẩm mới của Black Rouge vẫn trung thành với tone thiên đỏ nhưng pha vào đó một chút tím, một chút cam có phần Tây và hiện đại hơn.</p><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/2.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/3.jpg\"></p><p>Kế thừa ưu điểm làm hút khách của Air Fit Velvet Tint,&nbsp;<strong>Black Rouge Cotton</strong>&nbsp;<strong>Lip Color</strong>&nbsp;có độ bám màu cao gần như là hoàn hảo, giúp bạn luôn rạng rỡ suốt cả ngày dài.</p><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/4.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/5.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/6.jpg\"></p><p><u><strong>Mách nhỏ cùng bạn:</strong></u></p><p>Sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn kết hợp<strong>&nbsp;Black Rouge Cotton</strong>&nbsp;<strong>Lip Color</strong>&nbsp;và&nbsp;<strong>Air Fit Chok Chok Tint</strong>&nbsp;tạo ra màu son của riêng bạn.</p><ul><li>Màu Whipped Choco + màu Devious Apple: Dù tô full môi nhưng trông như đánh lòng môi, càng vào lòng môi càng đỏ.</li><li>Màu&nbsp;Vintage sweet potato + màu&nbsp;Lilac Flower: Tạo thành màu son độc đáo của riêng bạn, màu cánh hồng khô hợp xu hướng.&nbsp;</li></ul><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/7.jpg\"><br></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-tp_2048x2048.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/t04.jpg","handle":"black-rouge-cotton-lip-color-t04-tomato-box","id":1017825843,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/t04.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":12900000.0,"price_max":12900000.0,"price_min":12900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge Cotton Lip Color T04 Tomato Box","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-cotton-lip-color-t04-tomato-box","pagetitle":"Black Rouge Cotton Lip Color T04 Tomato Box","metadescription":"Son Black Rouge Cotton Lip Color được hãng mô tả là thỏi son “mê hoặc” lòng người với chất son mousse hơi sánh đặc mà lướt trên môi nhẹ tênh như gió. Mỹ phẩm chính hãng giá tốt. Giao hàng toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776665,"barcode":"8809464341481","available":true,"price":12900000.0,"sku":"8809464341481","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":10,"old_inventory_quantity":10,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-27T09:21:49.806Z","created_at":"2018-11-27T09:21:50.597Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Black Rouge Cotton Lip Color T04 Tomato Box

On Sale 129,000₫ Regular price 200,000₫

-36%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem&nbsp;Black Rouge Cotton Lip Color T05 Rose Macaroon<br></h1><p><img src=\"https://www.shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/detail_01.png\"></p><p>Son&nbsp;<strong>Black Rouge Cotton&nbsp;</strong><strong>Lip Color</strong>&nbsp;được hãng mô tả là thỏi son “mê hoặc” lòng người với chất son mousse hơi sánh đặc mà lướt trên môi nhẹ tênh như gió lướt.</p><p>Sản phẩm mới của Black Rouge vẫn trung thành với tone thiên đỏ nhưng pha vào đó một chút tím, một chút cam có phần Tây và hiện đại hơn.</p><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/2.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/3.jpg\"></p><p>Kế thừa ưu điểm làm hút khách của Air Fit Velvet Tint,&nbsp;<strong>Black Rouge Cotton</strong>&nbsp;<strong>Lip Color</strong>&nbsp;có độ bám màu cao gần như là hoàn hảo, giúp bạn luôn rạng rỡ suốt cả ngày dài.</p><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/4.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/5.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/6.jpg\"></p><p><u><strong>Mách nhỏ cùng bạn:</strong></u></p><p>Sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn kết hợp<strong>&nbsp;Black Rouge Cotton</strong>&nbsp;<strong>Lip Color</strong>&nbsp;và&nbsp;<strong>Air Fit Chok Chok Tint</strong>&nbsp;tạo ra màu son của riêng bạn.</p><ul><li>Màu Whipped Choco + màu Devious Apple: Dù tô full môi nhưng trông như đánh lòng môi, càng vào lòng môi càng đỏ.</li><li>Màu&nbsp;Vintage sweet potato + màu&nbsp;Lilac Flower: Tạo thành màu son độc đáo của riêng bạn, màu cánh hồng khô hợp xu hướng.&nbsp;</li></ul><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/7.jpg\"><br></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-tp_2048x2048.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/t05.jpg","handle":"black-rouge-cotton-lip-color-t05-rose-macaroon","id":1017825840,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/t05.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":12900000.0,"price_max":12900000.0,"price_min":12900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge Cotton Lip Color T05 Rose Macaroon","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-cotton-lip-color-t05-rose-macaroon","pagetitle":"Black Rouge Cotton Lip Color T05 Rose Macaroon","metadescription":"Son Black Rouge Cotton Lip Color được hãng mô tả là thỏi son “mê hoặc” lòng người với chất son mousse hơi sánh đặc mà lướt trên môi nhẹ tênh như gió. Mỹ phẩm chính hãng giá tốt. Giao hàng toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776658,"barcode":"8809464341498","available":true,"price":12900000.0,"sku":"8809464341498","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":17,"old_inventory_quantity":17,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-27T09:21:31.975Z","created_at":"2018-11-27T09:21:32.19Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Black Rouge Cotton Lip Color T05 Rose Macaroon

On Sale 129,000₫ Regular price 200,000₫

-41%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Black Rouge Mousse Blending Tint S01 Rosy Cinnamon</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_4034061e69704873a0120a7082bfb614.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_4034061e69704873a0120a7082bfb614.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_852d99a2e6dd4511989046df53416303.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_852d99a2e6dd4511989046df53416303.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_2_17c1d5b2ce0446af9ca67f4a3fd2428f.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_2_17c1d5b2ce0446af9ca67f4a3fd2428f.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_3_3c332edd508a4524a7c7f9a70b16ae96.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_3_3c332edd508a4524a7c7f9a70b16ae96.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_4_523b75fada7c475d9af3c459a86a58f5.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_4_523b75fada7c475d9af3c459a86a58f5.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_1_3359bb0aecd34c5bb3d4382cc863d15b.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_1_3359bb0aecd34c5bb3d4382cc863d15b.jpg\"><br></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_black_rouge_mousse_blending_sp01194_d17588c1b11140aca0dd5b7da44e610a.jpg","handle":"black-rouge-mousse-blending-tint-s01-rosy-cinnamon","id":1019241352,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_black_rouge_mousse_blending_sp01194_d17588c1b11140aca0dd5b7da44e610a.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":11900000.0,"price_max":11900000.0,"price_min":11900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge Mousse Blending Tint S01 Rosy Cinnamon","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-mousse-blending-tint-s01-rosy-cinnamon","pagetitle":"Black Rouge Mousse Blending Tint S01 Rosy Cinnamon","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Mousse Blending Tint S01 Rosy Cinnamon chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tố nhất tại Toptotoe. Cam kết chính hãng 100%, hoàn t9iền 10 lần nếu phát hiện Fake. Mua ngay!","variants":[{"id":1038077709,"barcode":"8809464341757","available":true,"price":11900000.0,"sku":"8809464341757","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":20,"old_inventory_quantity":20,"title":"Default Title","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2019-03-23T04:47:36.747Z","created_at":"2019-03-23T04:47:36.763Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Mousse Blending Tint S01 Rosy Cinnamon

On Sale 119,000₫ Regular price 200,000₫

-41%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì&nbsp;Black Rouge Mousse Blending Tint S02 Sweet Tangerine</h1><div id=\"tabs-information\" class=\"hidden-xs\"><div class=\"tab-panel active\" id=\"desc\"><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_4034061e69704873a0120a7082bfb614.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_4034061e69704873a0120a7082bfb614.jpg\"></h1><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_852d99a2e6dd4511989046df53416303.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_852d99a2e6dd4511989046df53416303.jpg\"></h1><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_2_17c1d5b2ce0446af9ca67f4a3fd2428f.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_2_17c1d5b2ce0446af9ca67f4a3fd2428f.jpg\"></h1><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_3_3c332edd508a4524a7c7f9a70b16ae96.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_3_3c332edd508a4524a7c7f9a70b16ae96.jpg\"></h1><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_4_523b75fada7c475d9af3c459a86a58f5.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_4_523b75fada7c475d9af3c459a86a58f5.jpg\"></h1><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_1_3359bb0aecd34c5bb3d4382cc863d15b.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_1_3359bb0aecd34c5bb3d4382cc863d15b.jpg\"><br></h1></div></div><div id=\"tabs-information\"><ul class=\"nav nav-tabs tabs-left sideways\"><li class=\"warranty active\"><br data-mce-bogus=\"1\"></li></ul></div>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_black_rouge_mousse_blending_sp01194_97c32ae3dec244c7a09f7d1dd60e9854.jpg","handle":"black-rouge-mousse-blending-tint-s02-sweet-tangerine","id":1019241371,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_black_rouge_mousse_blending_sp01194_97c32ae3dec244c7a09f7d1dd60e9854.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":11900000.0,"price_max":11900000.0,"price_min":11900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge Mousse Blending Tint S02 Sweet Tangerine","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-mousse-blending-tint-s02-sweet-tangerine","pagetitle":"Black Rouge Mousse Blending Tint S02 Sweet Tangerine","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Mousse Blending Tint S02 Sweet Tangerine chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tố nhất tại Toptotoe. Cam kết chính hãng 100%, hoàn t9iền 10 lần nếu phát hiện Fake. Mua ngay!","variants":[{"id":1038077779,"barcode":"8809464341764","available":true,"price":11900000.0,"sku":"8809464341764","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":16,"old_inventory_quantity":16,"title":"Default Title","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2019-03-23T04:49:46.269Z","created_at":"2019-03-23T04:49:46.284Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Mousse Blending Tint S02 Sweet Tangerine

On Sale 119,000₫ Regular price 200,000₫

Black Rouge -41%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì&nbsp;Black Rouge Mousse Blending Tint S03 Classic Beige</h1><div id=\"tabs-information\" class=\"hidden-xs\"><div class=\"tab-panel active\" id=\"desc\"><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_4034061e69704873a0120a7082bfb614.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_4034061e69704873a0120a7082bfb614.jpg\"></h1><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_852d99a2e6dd4511989046df53416303.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_852d99a2e6dd4511989046df53416303.jpg\"></h1><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_2_17c1d5b2ce0446af9ca67f4a3fd2428f.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_2_17c1d5b2ce0446af9ca67f4a3fd2428f.jpg\"></h1><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_3_3c332edd508a4524a7c7f9a70b16ae96.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_3_3c332edd508a4524a7c7f9a70b16ae96.jpg\"></h1><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_4_523b75fada7c475d9af3c459a86a58f5.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_4_523b75fada7c475d9af3c459a86a58f5.jpg\"></h1><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_1_3359bb0aecd34c5bb3d4382cc863d15b.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_1_3359bb0aecd34c5bb3d4382cc863d15b.jpg\"></h1></div></div>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_black_rouge_mousse_blending_sp01194_2_acfe9bc567e9431cbc8bd8d5cbfd8aac.jpg","handle":"black-rouge-mousse-blending-tint-s03-classic-beige","id":1019241395,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_black_rouge_mousse_blending_sp01194_2_acfe9bc567e9431cbc8bd8d5cbfd8aac.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":11900000.0,"price_max":11900000.0,"price_min":11900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge Mousse Blending Tint S03 Classic Beige","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-mousse-blending-tint-s03-classic-beige","pagetitle":"Black Rouge Mousse Blending Tint S03 Classic Beige","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Mousse Blending Tint S03 Classic Beige chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tố nhất tại Toptotoe. Cam kết chính hãng 100%, hoàn t9iền 10 lần nếu phát hiện Fake. Mua ngay!","variants":[{"id":1038077840,"barcode":"8809464341771","available":true,"price":11900000.0,"sku":"8809464341771","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":16,"old_inventory_quantity":16,"title":"Default Title","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2019-03-23T04:53:49.707Z","created_at":"2019-03-23T04:53:49.723Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Mousse Blending Tint S03 Classic Beige

On Sale 119,000₫ Regular price 200,000₫

-41%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 data-mce-style=\"text-align: center;\" style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì&nbsp;Black Rouge Mousse Blending Tint S05 Milky Latte</h1><div id=\"tabs-information\" class=\"hidden-xs\"><div class=\"tab-panel active\" id=\"desc\"><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_4034061e69704873a0120a7082bfb614.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_4034061e69704873a0120a7082bfb614.jpg\"></h1><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_852d99a2e6dd4511989046df53416303.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_852d99a2e6dd4511989046df53416303.jpg\"></h1><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_2_17c1d5b2ce0446af9ca67f4a3fd2428f.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_2_17c1d5b2ce0446af9ca67f4a3fd2428f.jpg\"></h1><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_3_3c332edd508a4524a7c7f9a70b16ae96.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_3_3c332edd508a4524a7c7f9a70b16ae96.jpg\"></h1><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_4_523b75fada7c475d9af3c459a86a58f5.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_4_523b75fada7c475d9af3c459a86a58f5.jpg\"></h1><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_1_3359bb0aecd34c5bb3d4382cc863d15b.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/content_fix_size_1_1_3359bb0aecd34c5bb3d4382cc863d15b.jpg\"></h1></div></div>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_black_rouge_mousse_blending_sp01194_1_8d0a5bbe94b34224b892e74c5ac27b55.jpg","handle":"black-rouge-mousse-blending-tint-s05-milky-latte","id":1019241465,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_black_rouge_mousse_blending_sp01194_1_8d0a5bbe94b34224b892e74c5ac27b55.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":11900000.0,"price_max":11900000.0,"price_min":11900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge Mousse Blending Tint S05 Milky Latte","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-mousse-blending-tint-s05-milky-latte","pagetitle":"Black Rouge Mousse Blending Tint S05 Milky Latte","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Mousse Blending Tint S05 Milky Latte chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tố nhất tại Toptotoe. Cam kết chính hãng 100%, hoàn t9iền 10 lần nếu phát hiện Fake. Mua ngay!","variants":[{"id":1038077926,"barcode":"8809464341795","available":true,"price":11900000.0,"sku":"8809464341795","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":20,"old_inventory_quantity":20,"title":"Default Title","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2019-03-23T04:57:08.899Z","created_at":"2019-03-23T04:57:08.92Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Mousse Blending Tint S05 Milky Latte

On Sale 119,000₫ Regular price 200,000₫

Black Rouge -36%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Son Thỏi Black Rouge Rose Velvet Lipstick R01 Lady Rose</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_21_0b2e44d2647f4922b01771447b98ba9c.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_21_0b2e44d2647f4922b01771447b98ba9c.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_22_1_b84f5594be9d4c4f8239f7bab25684e1.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_22_1_b84f5594be9d4c4f8239f7bab25684e1.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_21_1_6918e9796b9649b385581d879c61f634.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_21_1_6918e9796b9649b385581d879c61f634.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_thoi_black_rouge_rose_velvet_lipstick_sp00835_1_1_84525e5322e44ace90cd041408fd5ba8.png","handle":"black-rouge-rose-velvet-lipstick-r01-lady-rose","id":1019231172,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_thoi_black_rouge_rose_velvet_lipstick_sp00835_1_1_84525e5322e44ace90cd041408fd5ba8.png"],"options":["Tiêu đề"],"price":12900000.0,"price_max":12900000.0,"price_min":12900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge Rose Velvet Lipstick R01 Lady Rose","type":"Son Thỏi","url":"/products/black-rouge-rose-velvet-lipstick-r01-lady-rose","pagetitle":"Black Rouge Rose Velvet Lipstick R01 Lady Rose","metadescription":"Son Thỏi Black Rouge Rose Velvet Lipstick R01 Lady Rose chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tố nhất tại Toptotoe. Cam kết chính hãng 100%, hoàn t9iền 10 lần nếu phát hiện Fake. Mua ngay!","variants":[{"id":1038051965,"barcode":"8809464341566","available":true,"price":12900000.0,"sku":"8809464341566","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":8,"old_inventory_quantity":8,"title":"Default Title","weight":50.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2019-03-22T07:57:45.994Z","created_at":"2019-03-22T07:57:46.026Z","not_allow_promotion":false}

Son Thỏi Black Rouge Rose Velvet Lipstick R01 Lady Rose

On Sale 129,000₫ Regular price 200,000₫

Black Rouge -36%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Son Thỏi Black Rouge Rose Velvet Lipstick R02 Sunshine Rose</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_21_0b2e44d2647f4922b01771447b98ba9c.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_21_0b2e44d2647f4922b01771447b98ba9c.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_22_1_b84f5594be9d4c4f8239f7bab25684e1.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_22_1_b84f5594be9d4c4f8239f7bab25684e1.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_21_1_6918e9796b9649b385581d879c61f634.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_21_1_6918e9796b9649b385581d879c61f634.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_thoi_black_rouge_rose_velvet_lipstick_sp00835_1_3dac99b667464d7784381e3d8af11dfb.png","handle":"black-rouge-rose-velvet-lipstick-r02-sunshine-rose","id":1019231198,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_thoi_black_rouge_rose_velvet_lipstick_sp00835_1_3dac99b667464d7784381e3d8af11dfb.png"],"options":["Tiêu đề"],"price":12900000.0,"price_max":12900000.0,"price_min":12900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge Rose Velvet Lipstick R02 Sunshine Rose","type":"Son Thỏi","url":"/products/black-rouge-rose-velvet-lipstick-r02-sunshine-rose","pagetitle":"Black Rouge Rose Velvet Lipstick R02 Sunshine Rose","metadescription":"Son Thỏi Black Rouge Rose Velvet Lipstick R02 Sunshine Rose chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tố nhất tại Toptotoe. Cam kết chính hãng 100%, hoàn tiền 10 lần nếu phát hiện Fake. Mua ngay!","variants":[{"id":1038052023,"barcode":"8809464341573","available":true,"price":12900000.0,"sku":"8809464341573","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":9,"old_inventory_quantity":9,"title":"Default Title","weight":50.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2019-03-22T08:00:57.138Z","created_at":"2019-03-22T08:00:57.158Z","not_allow_promotion":false}

Son Thỏi Black Rouge Rose Velvet Lipstick R02 Sunshine Rose

On Sale 129,000₫ Regular price 200,000₫

Black Rouge -36%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Son Thỏi Black Rouge Rose Velvet Lipstick R03 Latte Rose</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_21_0b2e44d2647f4922b01771447b98ba9c.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_21_0b2e44d2647f4922b01771447b98ba9c.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_22_1_b84f5594be9d4c4f8239f7bab25684e1.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_22_1_b84f5594be9d4c4f8239f7bab25684e1.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_21_1_6918e9796b9649b385581d879c61f634.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_21_1_6918e9796b9649b385581d879c61f634.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_thoi_black_rouge_rose_velvet_lipstick_sp00835_1_7972ff606e2d410f810cc6077f5fa321.png","handle":"black-rouge-rose-velvet-lipstick-r03-latte-rose","id":1019231232,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_thoi_black_rouge_rose_velvet_lipstick_sp00835_1_7972ff606e2d410f810cc6077f5fa321.png"],"options":["Tiêu đề"],"price":12900000.0,"price_max":12900000.0,"price_min":12900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge Rose Velvet Lipstick R03 Latte Rose","type":"Son Thỏi","url":"/products/black-rouge-rose-velvet-lipstick-r03-latte-rose","pagetitle":"Black Rouge Rose Velvet Lipstick R03 Latte Rose","metadescription":"Son Thỏi Black Rouge Rose Velvet Lipstick R03 Latte Rose chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tố nhất tại Toptotoe. Cam kết chính hãng 100%, hoàn tiền 10 lần nếu phát hiện Fake. Mua ngay!","variants":[{"id":1038052100,"barcode":"8809464341580","available":true,"price":12900000.0,"sku":"8809464341580","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":3,"old_inventory_quantity":3,"title":"Default Title","weight":50.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2019-03-22T08:03:09.69Z","created_at":"2019-03-22T08:03:09.708Z","not_allow_promotion":false}

Son Thỏi Black Rouge Rose Velvet Lipstick R03 Latte Rose

On Sale 129,000₫ Regular price 200,000₫

Black Rouge -36%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Son Thỏi Black Rouge Rose Velvet Lipstick R04 Burgundy Rose<br></h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_21_0b2e44d2647f4922b01771447b98ba9c.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_21_0b2e44d2647f4922b01771447b98ba9c.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_22_1_b84f5594be9d4c4f8239f7bab25684e1.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_22_1_b84f5594be9d4c4f8239f7bab25684e1.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_21_1_6918e9796b9649b385581d879c61f634.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_181101_21_1_6918e9796b9649b385581d879c61f634.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_thoi_black_rouge_rose_velvet_lipstick_sp00835_054f670bfcbc43c888120a0d20ded0f9.png","handle":"black-rouge-rose-velvet-lipstick-r04-burgundy-rose","id":1019231245,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_thoi_black_rouge_rose_velvet_lipstick_sp00835_054f670bfcbc43c888120a0d20ded0f9.png"],"options":["Tiêu đề"],"price":12900000.0,"price_max":12900000.0,"price_min":12900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge Rose Velvet Lipstick R04 Burgundy Rose","type":"Son Thỏi","url":"/products/black-rouge-rose-velvet-lipstick-r04-burgundy-rose","pagetitle":"Black Rouge Rose Velvet Lipstick R04 Burgundy Rose","metadescription":"Son Thỏi Black Rouge Rose Velvet Lipstick R04 Burgundy Rose chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tố nhất tại Toptotoe. Cam kết chính hãng 100%, hoàn tiền 10 lần nếu phát hiện Fake. Mua ngay!","variants":[{"id":1038052127,"barcode":"8809464341597","available":true,"price":12900000.0,"sku":"8809464341597","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":4,"old_inventory_quantity":4,"title":"Default Title","weight":50.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2019-03-22T08:04:28.934Z","created_at":"2019-03-22T08:04:28.956Z","not_allow_promotion":false}

Son Thỏi Black Rouge Rose Velvet Lipstick R04 Burgundy Rose

On Sale 129,000₫ Regular price 200,000₫

Black Rouge Air Fit Velvet Tint A02 Dry Rose -41%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A02 Dry Rose</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_01.jpg\" alt=\"BLACK ROUGE\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_01.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-11-14_at_2.31.15_pm.png\" alt=\"BLACK ROUGE\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-11-14_at_2.31.15_pm.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_02.gif\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_02.gif\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_80d04a5e3d7e47768600036e47c1618c.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_80d04a5e3d7e47768600036e47c1618c.png\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a02_dry_rose.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-a02-dry-rose","id":1017695334,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a02_dry_rose.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":11900000.0,"price_max":11900000.0,"price_min":11900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A02 Dry Rose","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-a02-dry-rose","pagetitle":"Black Rouge Air Fit Velvet Tint A02 Dry Rose","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A02 Dry Rose chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng siêu tốc 2h tại Sài Gòn. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776685,"barcode":"8809464341245","available":true,"price":11900000.0,"sku":"8809464341245","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":9,"old_inventory_quantity":9,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-14T08:17:53.954Z","created_at":"2018-11-14T08:17:54.033Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A02 Dry Rose

On Sale 119,000₫ Regular price 200,000₫

Black Rouge Air Fit Velvet Tint A07 Pure Crimson -41%
HẾT HÀNG {"available":false,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A07 Pure Crimson</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1.jpg\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_01.jpg\" alt=\"BLACK ROUGE\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_01.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-11-14_at_2.31.15_pm.png\" alt=\"BLACK ROUGE\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-11-14_at_2.31.15_pm.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_02.gif\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_02.gif\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_80d04a5e3d7e47768600036e47c1618c.png\" alt=\"Black Rouge\" data-mce-src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_80d04a5e3d7e47768600036e47c1618c.png\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a07_pure_crimson.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-a07-pure-crimson","id":1017695339,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a07_pure_crimson.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":11900000.0,"price_max":11900000.0,"price_min":11900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A07 Pure Crimson","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-a07-pure-crimson","pagetitle":"Black Rouge Air Fit Velvet Tint A07 Pure Crimson","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A07 Pure Crimson chính hãng giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng, giao siêu tốc 2h tại Sài Gòn. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776669,"barcode":"8809464341375","available":false,"price":11900000.0,"sku":"8809464341375","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":0,"old_inventory_quantity":0,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-14T08:17:59.196Z","created_at":"2018-11-14T08:17:59.282Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A07 Pure Crimson

On Sale 119,000₫ Sold Out Regular price 200,000₫