-26%
HẾT HÀNG {"available":false,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A06 Brick Red</h1><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1.jpg\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge.png\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/detail_01.jpg\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-11-14_at_2.31.15_pm.png\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/detail_02.gif\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_80d04a5e3d7e47768600036e47c1618c.png\" alt=\"Black Rouge\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_02_cdf9457dac104e03be6f8f071b3e1fa6.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-a06-brick-red","id":1017694604,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_02_cdf9457dac104e03be6f8f071b3e1fa6.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":14900000.0,"price_max":14900000.0,"price_min":14900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A06 Brick Red","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-a06-brick-red","pagetitle":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A06 Brick Red","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A06 Brick Red chính hãng được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Giá tốt nhất thị trường, giao hàng siêu tốc 2h tại Sài Gòn. Mua ngay!","variants":[{"id":1034370779,"barcode":"8809464341368","available":false,"price":14900000.0,"sku":"8809464341368","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":0,"old_inventory_quantity":0,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-14T07:13:43.551Z","created_at":"2018-11-14T07:13:43.653Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A06 Brick Red

On Sale 149,000₫ Sold Out Regular price 200,000₫

Black Rouge Air Fit Velvet Tint A01 Strawberry Red -26%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A01 Strawberry Red</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1.jpg\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge.png\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_01.jpg\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-11-14_at_2.31.15_pm.png\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_02.gif\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_80d04a5e3d7e47768600036e47c1618c.png\" alt=\"Black Rouge\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a01_strawberry_red.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-a01-strawberry-red","id":1017695331,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a01_strawberry_red.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":14900000.0,"price_max":14900000.0,"price_min":14900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A01 Strawberry Red","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-a01-strawberry-red","pagetitle":"Black Rouge Air Fit Velvet Tint A01 Strawberry Red","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A01 Strawberry Red chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc. Cam kết giá tốt nhất thị trường, giao hàng toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776688,"barcode":"8809464341238","available":true,"price":14900000.0,"sku":"8809464341238","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":20,"old_inventory_quantity":20,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-14T08:17:49.867Z","created_at":"2018-11-14T08:17:49.997Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A01 Strawberry Red

On Sale 149,000₫ Regular price 200,000₫

Black Rouge Air Fit Velvet Tint A02 Dry Rose -26%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A02 Dry Rose</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1.jpg\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge.png\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_01.jpg\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-11-14_at_2.31.15_pm.png\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_02.gif\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_80d04a5e3d7e47768600036e47c1618c.png\" alt=\"Black Rouge\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a02_dry_rose.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-a02-dry-rose","id":1017695334,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a02_dry_rose.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":14900000.0,"price_max":14900000.0,"price_min":14900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A02 Dry Rose","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-a02-dry-rose","pagetitle":"Black Rouge Air Fit Velvet Tint A02 Dry Rose","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A02 Dry Rose chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng siêu tốc 2h tại Sài Gòn. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776685,"barcode":"8809464341245","available":true,"price":14900000.0,"sku":"8809464341245","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":29,"old_inventory_quantity":29,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-14T08:17:53.954Z","created_at":"2018-11-14T08:17:54.033Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A02 Dry Rose

On Sale 149,000₫ Regular price 200,000₫

-26%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A03 Soft Red</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1.jpg\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge.png\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_01.jpg\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-11-14_at_2.31.15_pm.png\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_02.gif\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_80d04a5e3d7e47768600036e47c1618c.png\" alt=\"Black Rouge\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a03_soft_red.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-a03-soft-red","id":1017695332,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a03_soft_red.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":14900000.0,"price_max":14900000.0,"price_min":14900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A03 Soft Red","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-a03-soft-red","pagetitle":"Black Rouge Air Fit Velvet Tint A03 Soft Red","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A03 Soft Red chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc. Cam kết giá tốt nhất, giao hàng siêu tốc 2h tại Sài Gòn. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776677,"barcode":"8809464341252","available":true,"price":14900000.0,"sku":"8809464341252","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":17,"old_inventory_quantity":17,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-14T08:17:51.739Z","created_at":"2018-11-14T08:17:51.833Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A03 Soft Red

On Sale 149,000₫ Regular price 200,000₫

Black Rouge Air Fit Velvet Tint 04 Rasberry Syrup
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A04 Rasberry Syrup</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1.jpg\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge.png\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_01.jpg\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-11-14_at_2.31.15_pm.png\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_02.gif\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_80d04a5e3d7e47768600036e47c1618c.png\" alt=\"Black Rouge\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_04_rasberry_syrup.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-04-rasberry-syrup","id":1017695335,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_04_rasberry_syrup.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":14900000.0,"price_max":14900000.0,"price_min":14900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A04 Rasberry Syrup","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-04-rasberry-syrup","pagetitle":"Black Rouge Air Fit Velvet Tint 04 Rasberry Syrup","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A04 Rasberry Syrup chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng, giao siêu tốc 2h tại Sài Gòn. Mua ngay!","variants":[{"id":1036112304,"barcode":null,"available":true,"price":14900000.0,"sku":"8809464341269","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":15,"old_inventory_quantity":15,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2019-02-14T02:55:01.414Z","created_at":"2018-11-14T08:17:55.801Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A04 Rasberry Syrup

149,000₫

Black Rouge Air Fit Velvet Tint A05 Mamalade
HẾT HÀNG {"available":false,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A05 Mamalade</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1.jpg\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge.png\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_01.jpg\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-11-14_at_2.31.15_pm.png\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_02.gif\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_80d04a5e3d7e47768600036e47c1618c.png\" alt=\"Black Rouge\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a05_mamalade.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-a05-mamalade","id":1017695337,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a05_mamalade.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":14900000.0,"price_max":14900000.0,"price_min":14900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A05 Mamalade","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-a05-mamalade","pagetitle":"Black Rouge Air Fit Velvet Tint A05 Mamalade","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A05 Mamalade chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng, giao siêu tốc 2h tại Sài Gòn. Mua ngay!","variants":[{"id":1036112303,"barcode":null,"available":false,"price":14900000.0,"sku":"8809464341351","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":0,"old_inventory_quantity":0,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2019-02-14T02:55:18.082Z","created_at":"2018-11-14T08:17:57.54Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A05 Mamalade

149,000₫ Sold Out

Black Rouge Air Fit Velvet Tint A07 Pure Crimson -26%
HẾT HÀNG {"available":false,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A07 Pure Crimson</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge_1.jpg\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/black_rouge.png\" alt=\"Black Rouge\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_01.jpg\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-11-14_at_2.31.15_pm.png\" alt=\"BLACK ROUGE\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/detail_02.gif\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_80d04a5e3d7e47768600036e47c1618c.png\" alt=\"Black Rouge\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a07_pure_crimson.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-a07-pure-crimson","id":1017695339,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/black_rouge_air_fit_velvet_tint_a07_pure_crimson.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":14900000.0,"price_max":14900000.0,"price_min":14900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint A07 Pure Crimson","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-a07-pure-crimson","pagetitle":"Black Rouge Air Fit Velvet Tint A07 Pure Crimson","metadescription":"Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A07 Pure Crimson chính hãng giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng, giao siêu tốc 2h tại Sài Gòn. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776669,"barcode":"8809464341375","available":false,"price":14900000.0,"sku":"8809464341375","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":-5,"old_inventory_quantity":-5,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-14T08:17:59.196Z","created_at":"2018-11-14T08:17:59.282Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A07 Pure Crimson

On Sale 149,000₫ Sold Out Regular price 200,000₫

-26%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem&nbsp;Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mood Filter A09 Sweet Cinnamon</h1><p>Bộ sưu tập son kem Hàn Quốc <strong>Air Fit Velvet Tint Mood Filter</strong> thời thượng hòa cùng xu hướng trang điểm ấn tượng đang cực kì thịnh hành trong thời gian gần đây. Sản phẩm son cao cấp đến từ thương hiệu Black Rouge Hàn Quốc mang đến cho các cô gái nét cuốn hút khó cưỡng.</p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_01_2048x2048.jpg\"><br></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><u>Bảng màu son:</u></strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_a891011122_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_a-4_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/2_10117636d2c64dd29b7dfb30be29248d_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge02_2048x2048.gif\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-113_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-114_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/9_e1ea9ffe0c5f4c78b94b7fc2e73a902d_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"http://blackrouge.co.kr/web/upload/black_rouge/veltin2/detail_04.gif\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge4_2048x2048.jpg\"><br></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-cs_2048x2048.jpg\" width=\"811\" height=\"1888\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><u>Mách nhỏ cùng bạn:</u></strong></p><ul><li style=\"text-align: justify;\">Khi sử dụng son kem bạn cần lắc nhẹ để chất son mềm và tan đều, tránh tình trạng bị lắng xuống đáy.</li><li style=\"text-align: justify;\">Điểm đặc biệt cần chú ý là bạn không được bặm môi khi đánh son kem. Bạn hãy tô cho vùng môi dưới, đợi khô rồi chuyển sang tô môi trên.</li><li style=\"text-align: justify;\">Vì son kem Hàn Quốc được tô bằng cọ nên để tránh tình trạng lem ra ngoài, bạn nên dùng bút chì kẻ viền môi. Việc tạo dáng cho môi giúp công đoạn đánh son sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời, bước này sẽ giúp bạn khắc phục khuyết điểm môi mỏng.</li></ul>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/a09.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-mood-filter-a09-sweet-cinnamon","id":1017825841,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/a09.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":14900000.0,"price_max":14900000.0,"price_min":14900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint Mood Filter A09 Sweet Cinnamon","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-mood-filter-a09-sweet-cinnamon","pagetitle":"Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mood Filter A09 Sweet Cinnamon","metadescription":"Bộ sưu tập son kem Hàn Quốc Air Fit Velvet Tint Mood Filter thời thượng hòa cùng xu hướng trang điểm ấn tượng đang cực kì thịnh hành trong thời gian gần đây. Mỹ phẩm chính hãng giá tốt. Giao hàng toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776659,"barcode":"8809464341528","available":true,"price":14900000.0,"sku":"8809464341528","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":13,"old_inventory_quantity":13,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-27T09:21:35.625Z","created_at":"2018-11-27T09:21:35.872Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mood Filter A09 Sweet Cinnamon

On Sale 149,000₫ Regular price 200,000₫

-26%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem&nbsp;Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mood Filter A12 Dashed Brown</h1><p>Bộ sưu tập son kem Hàn Quốc<span>&nbsp;</span><strong>Air Fit Velvet Tint Mood Filter</strong><span>&nbsp;</span>thời thượng hòa cùng xu hướng trang điểm ấn tượng đang cực kì thịnh hành trong thời gian gần đây. Sản phẩm son cao cấp đến từ thương hiệu Black Rouge Hàn Quốc mang đến cho các cô gái nét cuốn hút khó cưỡng.</p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_01_2048x2048.jpg\"><br></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><u>Bảng màu son:</u></strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_a891011122_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge_a-4_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/2_10117636d2c64dd29b7dfb30be29248d_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge02_2048x2048.gif\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-113_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-114_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/9_e1ea9ffe0c5f4c78b94b7fc2e73a902d_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"http://blackrouge.co.kr/web/upload/black_rouge/veltin2/detail_04.gif\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge4_2048x2048.jpg\"><br></p><p style=\"text-align: justify;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-cs_2048x2048.jpg\" width=\"811\" height=\"1888\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong><u>Mách nhỏ cùng bạn:</u></strong></p><ul><li style=\"text-align: justify;\">Khi sử dụng son kem bạn cần lắc nhẹ để chất son mềm và tan đều, tránh tình trạng bị lắng xuống đáy.</li><li style=\"text-align: justify;\">Điểm đặc biệt cần chú ý là bạn không được bặm môi khi đánh son kem. Bạn hãy tô cho vùng môi dưới, đợi khô rồi chuyển sang tô môi trên.</li><li style=\"text-align: justify;\">Vì son kem Hàn Quốc được tô bằng cọ nên để tránh tình trạng lem ra ngoài, bạn nên dùng bút chì kẻ viền môi. Việc tạo dáng cho môi giúp công đoạn đánh son sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời, bước này sẽ giúp bạn khắc phục khuyết điểm môi mỏng.</li></ul>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/a12.jpg","handle":"black-rouge-air-fit-velvet-tint-mood-filter-a12-dashed-brown","id":1017825839,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/a12.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":14900000.0,"price_max":14900000.0,"price_min":14900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge AirFit Velvet Tint Mood Filter A12 Dashed Brown","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-air-fit-velvet-tint-mood-filter-a12-dashed-brown","pagetitle":"Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mood Filter A12 Dashed Brown","metadescription":"Bộ sưu tập son kem Hàn Quốc Air Fit Velvet Tint Mood Filter thời thượng hòa cùng xu hướng trang điểm ấn tượng đang cực kì thịnh hành trong thời gian gần đây. Mỹ phẩm chính hãng giá tốt. Giao hàng toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776656,"barcode":"8809464341559","available":true,"price":14900000.0,"sku":"8809464341559","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":23,"old_inventory_quantity":23,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-27T09:21:27.33Z","created_at":"2018-11-27T09:21:27.453Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mood Filter A12 Dashed Brown

On Sale 149,000₫ Regular price 200,000₫

Black Rouge Cotton Lip Color T03 Sweet Pumpkin -26%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem&nbsp;Black Rouge Cotton Lip Color T03 Sweet Pumpkin</h1><h1 style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://www.shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/detail_01.png\"></h1><p>Son&nbsp;<strong>Black Rouge Cotton&nbsp;</strong><strong>Lip Color</strong>&nbsp;được hãng mô tả là thỏi son “mê hoặc” lòng người với chất son mousse hơi sánh đặc mà lướt trên môi nhẹ tênh như gió lướt.</p><p>Sản phẩm mới của Black Rouge vẫn trung thành với tone thiên đỏ nhưng pha vào đó một chút tím, một chút cam có phần Tây và hiện đại hơn.</p><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/2.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/3.jpg\"></p><p>Kế thừa ưu điểm làm hút khách của Air Fit Velvet Tint,&nbsp;<strong>Black Rouge Cotton</strong>&nbsp;<strong>Lip Color</strong>&nbsp;có độ bám màu cao gần như là hoàn hảo, giúp bạn luôn rạng rỡ suốt cả ngày dài.</p><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/4.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/5.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/6.jpg\"></p><p><u><strong>Mách nhỏ cùng bạn:</strong></u></p><p>Sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn kết hợp<strong>&nbsp;Black Rouge Cotton</strong>&nbsp;<strong>Lip Color</strong>&nbsp;và&nbsp;<strong>Air Fit Chok Chok Tint</strong>&nbsp;tạo ra màu son của riêng bạn.</p><ul><li>Màu Whipped Choco + màu Devious Apple: Dù tô full môi nhưng trông như đánh lòng môi, càng vào lòng môi càng đỏ.</li><li>Màu&nbsp;Vintage sweet potato + màu&nbsp;Lilac Flower: Tạo thành màu son độc đáo của riêng bạn, màu cánh hồng khô hợp xu hướng.&nbsp;</li></ul><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/7.jpg\"><br></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-tp_2048x2048.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/t03.jpg","handle":"black-rouge-cotton-lip-color-t03-sweet-pumpkin","id":1017825844,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/t03.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":14900000.0,"price_max":14900000.0,"price_min":14900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge Cotton Lip Color T03 Sweet Pumpkin","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-cotton-lip-color-t03-sweet-pumpkin","pagetitle":"Black Rouge Cotton Lip Color T03 Sweet Pumpkin","metadescription":"Son Black Rouge Cotton Lip Color được hãng mô tả là thỏi son “mê hoặc” lòng người với chất son mousse hơi sánh đặc mà lướt trên môi nhẹ tênh như gió.\nMỹ phẩm chính hãng giá tốt. Giao hàng toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776666,"barcode":"8809464341474","available":true,"price":14900000.0,"sku":"8809464341474","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":14,"old_inventory_quantity":14,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-27T09:21:53.288Z","created_at":"2018-11-27T09:21:53.425Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Black Rouge Cotton Lip Color T03 Sweet Pumpkin

On Sale 149,000₫ Regular price 200,000₫

Black Rouge Cotton Lip Color T04 Tomato Box -26%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem&nbsp;Black Rouge Cotton Lip Color T04 Tomato Box<br></h1><p><img src=\"https://www.shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/detail_01.png\"></p><p>Son&nbsp;<strong>Black Rouge Cotton&nbsp;</strong><strong>Lip Color</strong>&nbsp;được hãng mô tả là thỏi son “mê hoặc” lòng người với chất son mousse hơi sánh đặc mà lướt trên môi nhẹ tênh như gió lướt.</p><p>Sản phẩm mới của Black Rouge vẫn trung thành với tone thiên đỏ nhưng pha vào đó một chút tím, một chút cam có phần Tây và hiện đại hơn.</p><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/2.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/3.jpg\"></p><p>Kế thừa ưu điểm làm hút khách của Air Fit Velvet Tint,&nbsp;<strong>Black Rouge Cotton</strong>&nbsp;<strong>Lip Color</strong>&nbsp;có độ bám màu cao gần như là hoàn hảo, giúp bạn luôn rạng rỡ suốt cả ngày dài.</p><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/4.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/5.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/6.jpg\"></p><p><u><strong>Mách nhỏ cùng bạn:</strong></u></p><p>Sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn kết hợp<strong>&nbsp;Black Rouge Cotton</strong>&nbsp;<strong>Lip Color</strong>&nbsp;và&nbsp;<strong>Air Fit Chok Chok Tint</strong>&nbsp;tạo ra màu son của riêng bạn.</p><ul><li>Màu Whipped Choco + màu Devious Apple: Dù tô full môi nhưng trông như đánh lòng môi, càng vào lòng môi càng đỏ.</li><li>Màu&nbsp;Vintage sweet potato + màu&nbsp;Lilac Flower: Tạo thành màu son độc đáo của riêng bạn, màu cánh hồng khô hợp xu hướng.&nbsp;</li></ul><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/7.jpg\"><br></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-tp_2048x2048.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/t04.jpg","handle":"black-rouge-cotton-lip-color-t04-tomato-box","id":1017825843,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/t04.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":14900000.0,"price_max":14900000.0,"price_min":14900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge Cotton Lip Color T04 Tomato Box","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-cotton-lip-color-t04-tomato-box","pagetitle":"Black Rouge Cotton Lip Color T04 Tomato Box","metadescription":"Son Black Rouge Cotton Lip Color được hãng mô tả là thỏi son “mê hoặc” lòng người với chất son mousse hơi sánh đặc mà lướt trên môi nhẹ tênh như gió. Mỹ phẩm chính hãng giá tốt. Giao hàng toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776665,"barcode":"8809464341481","available":true,"price":14900000.0,"sku":"8809464341481","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":26,"old_inventory_quantity":26,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-27T09:21:49.806Z","created_at":"2018-11-27T09:21:50.597Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Black Rouge Cotton Lip Color T04 Tomato Box

On Sale 149,000₫ Regular price 200,000₫

-26%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":20000000.0,"compare_at_price_min":20000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":20000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Son Kem&nbsp;Black Rouge Cotton Lip Color T05 Rose Macaroon<br></h1><p><img src=\"https://www.shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/detail_01.png\"></p><p>Son&nbsp;<strong>Black Rouge Cotton&nbsp;</strong><strong>Lip Color</strong>&nbsp;được hãng mô tả là thỏi son “mê hoặc” lòng người với chất son mousse hơi sánh đặc mà lướt trên môi nhẹ tênh như gió lướt.</p><p>Sản phẩm mới của Black Rouge vẫn trung thành với tone thiên đỏ nhưng pha vào đó một chút tím, một chút cam có phần Tây và hiện đại hơn.</p><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/2.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/3.jpg\"></p><p>Kế thừa ưu điểm làm hút khách của Air Fit Velvet Tint,&nbsp;<strong>Black Rouge Cotton</strong>&nbsp;<strong>Lip Color</strong>&nbsp;có độ bám màu cao gần như là hoàn hảo, giúp bạn luôn rạng rỡ suốt cả ngày dài.</p><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/4.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/5.jpg\"><br><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/6.jpg\"></p><p><u><strong>Mách nhỏ cùng bạn:</strong></u></p><p>Sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn kết hợp<strong>&nbsp;Black Rouge Cotton</strong>&nbsp;<strong>Lip Color</strong>&nbsp;và&nbsp;<strong>Air Fit Chok Chok Tint</strong>&nbsp;tạo ra màu son của riêng bạn.</p><ul><li>Màu Whipped Choco + màu Devious Apple: Dù tô full môi nhưng trông như đánh lòng môi, càng vào lòng môi càng đỏ.</li><li>Màu&nbsp;Vintage sweet potato + màu&nbsp;Lilac Flower: Tạo thành màu son độc đáo của riêng bạn, màu cánh hồng khô hợp xu hướng.&nbsp;</li></ul><p><img src=\"https://shopavietnam.com/media/images/Black%20Rouge/cotton%20tint/7.jpg\"><br></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/blackrouge-tp_2048x2048.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/t05.jpg","handle":"black-rouge-cotton-lip-color-t05-rose-macaroon","id":1017825840,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/t05.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":14900000.0,"price_max":14900000.0,"price_min":14900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Black Rouge Cotton Lip Color T05 Rose Macaroon","type":"Son Kem","url":"/products/black-rouge-cotton-lip-color-t05-rose-macaroon","pagetitle":"Black Rouge Cotton Lip Color T05 Rose Macaroon","metadescription":"Son Black Rouge Cotton Lip Color được hãng mô tả là thỏi son “mê hoặc” lòng người với chất son mousse hơi sánh đặc mà lướt trên môi nhẹ tênh như gió. Mỹ phẩm chính hãng giá tốt. Giao hàng toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1034776658,"barcode":"8809464341498","available":true,"price":14900000.0,"sku":"8809464341498","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":26,"old_inventory_quantity":26,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":20000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Black Rouge","published_at":"2018-11-27T09:21:31.975Z","created_at":"2018-11-27T09:21:32.19Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Black Rouge Cotton Lip Color T05 Rose Macaroon

On Sale 149,000₫ Regular price 200,000₫