Innisfree No Sebum Mineral Powder 5g -53%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":19000000.0,"compare_at_price_min":19000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":19000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Phấn Bột Kiềm Dầu Bổ Sung Khoáng Chất Innisfree No Sebum Mineral Powder&nbsp;5g</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_no_sebum_mineral_powder_5g_0fb864b9200d4225853f137866362a59.jpg\" alt=\"Innisfree No Sebum Mineral Powder 5g\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_no_sebum_mineral_powder_5g_0fb864b9200d4225853f137866362a59.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_no_sebum_mineral_powder__1__4b11ed75b70a43bab3dd940ed5843682.jpg\" alt=\"Innisfree No Sebum Mineral Powder 5g\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_no_sebum_mineral_powder__1__4b11ed75b70a43bab3dd940ed5843682.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_no_sebum_mineral_powder_5g2_8c56b45bfcba463d9dc1b6e390c7f885.jpg\" alt=\"Innisfree No Sebum Mineral Powder 5g\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_no_sebum_mineral_powder_5g2_8c56b45bfcba463d9dc1b6e390c7f885.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_no_sebum_mineral_powder_1ecd8adbfc654a54bda481fa40256581.jpg","handle":"no-sebum-mineral-powder","id":1004356159,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_no_sebum_mineral_powder_1ecd8adbfc654a54bda481fa40256581.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":8900000.0,"price_max":8900000.0,"price_min":8900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Phấn Bột Kiềm Dầu Innisfree No Sebum Mineral Powder 5g","type":"Phấn Phủ Bột","url":"/products/no-sebum-mineral-powder","pagetitle":"Innisfree No Sebum Mineral Powder","metadescription":"Phấn Bột Kiềm Dầu, Bổ Sung Khoáng Chất No Sebum Mineral Powder chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc, giao nhanh siêu tốc 2h tại HCM. Mua ngay!","variants":[{"id":1031826922,"barcode":null,"available":true,"price":8900000.0,"sku":"8809516795705","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":262,"old_inventory_quantity":262,"title":"Default Title","weight":100.0,"compare_at_price":19000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2017-04-03T03:48:00.179Z","created_at":"2017-02-27T08:07:22.207Z","not_allow_promotion":false}

Phấn Bột Kiềm Dầu No Sebum Mineral Powder

On Sale 89,000₫ Regular price 190,000₫

Mặt Nạ Dưa Leo Dưỡng Ẩm, Sáng Da Innisfree My Real Squeeze Mask Cucumber 20ml
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Mặt Nạ Dưa Leo Dưỡng Ẩm, Sáng Da Innisfree My Real Squeeze Mask Cucumber 20ml</h1><p><strong>Loại da phù hợp:</strong><span>&nbsp;</span>mọi loại da<br></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span></span><br></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_feae2ed2e5e048a4b72c2058ca12503d.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_feae2ed2e5e048a4b72c2058ca12503d.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_40c7e19ba10b4a69b041c42f5c9ac495.jpeg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_40c7e19ba10b4a69b041c42f5c9ac495.jpeg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_2_819231dfbf1a4954a4c0727e1cc0171e.jpeg\" alt=\"mặt nạ innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_2_819231dfbf1a4954a4c0727e1cc0171e.jpeg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/img05_2_1_c98f00585d4c4f5b8bed231c1c39d2fd.jpg","handle":"innisfree-cucumber-mask-sheet","id":1004354371,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/img05_2_1_c98f00585d4c4f5b8bed231c1c39d2fd.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":1900000.0,"price_max":1900000.0,"price_min":1900000.0,"price_varies":false,"tags":["v:17000"],"template_suffix":null,"title":"Mặt Nạ Giấy Innisfree My Real Squeeze Mask Cucumber 20ml","type":"Mặt Nạ Giấy","url":"/products/innisfree-cucumber-mask-sheet","pagetitle":"Innisfree Cucumber Mask Sheet","metadescription":"Mặt Nạ Dưỡng Ẩm Innisfree Cucumber Mask Sheet chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1031089457,"barcode":null,"available":true,"price":1900000.0,"sku":"8809560234656","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":188,"old_inventory_quantity":188,"title":"Default Title","weight":30.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2017-04-03T03:45:13.056Z","created_at":"2017-02-27T07:54:25.455Z","not_allow_promotion":false}

Mặt Nạ Dưa Leo Dưỡng Ẩm, Sáng Da Innisfree My Real Squeeze Mask Cucumber 20ml

19,000₫

Mặt Nạ Trà Xanh Dưỡng Ẩm, Kháng Khuẩn Innisfree My Real Squeeze Mask Green Tea 20ml
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Mặt Nạ Trà Xanh Dưỡng Ẩm, Kháng Khuẩn Innisfree My Real Squeeze Mask Green Tea 20ml</h1><p><strong>Loại da phù hợp:</strong> mọi loại da<br></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_feae2ed2e5e048a4b72c2058ca12503d.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_feae2ed2e5e048a4b72c2058ca12503d.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_40c7e19ba10b4a69b041c42f5c9ac495.jpeg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_40c7e19ba10b4a69b041c42f5c9ac495.jpeg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_2_819231dfbf1a4954a4c0727e1cc0171e.jpeg\" alt=\"mặt nạ innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_2_819231dfbf1a4954a4c0727e1cc0171e.jpeg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/img05_2_4_0dbd664c6d654b638aa1329b8ba9f850.jpg","handle":"innisfree-green-tea-mask-sheet-20ml","id":1006249479,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/img05_2_4_0dbd664c6d654b638aa1329b8ba9f850.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":1900000.0,"price_max":1900000.0,"price_min":1900000.0,"price_varies":false,"tags":["v:17000"],"template_suffix":null,"title":"Mặt Nạ Giấy Innisfree My Real Squeeze Mask Green Tea 20ml","type":"Mặt Nạ Giấy","url":"/products/innisfree-green-tea-mask-sheet-20ml","pagetitle":"Innisfree Green Tea Mask Sheet 20ml","metadescription":"Mặt Nạ GiấyInnisfree Green Tea Mask Sheet 20ml chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1032456405,"barcode":null,"available":true,"price":1900000.0,"sku":"8809560236216","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":182,"old_inventory_quantity":182,"title":"default","weight":30.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2017-08-07T06:09:51.91Z","created_at":"2017-08-07T06:16:51.957Z","not_allow_promotion":false}

Mặt Nạ Trà Xanh Dưỡng Ẩm, Kháng Khuẩn Innisfree My Real Squeeze Mask Green Tea 20ml

19,000₫

Mặt Nạ Lô Hội Dưỡng Ẩm, Làm Dịu Da Innisfree My Real Squeeze Mask Aloe 20ml
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Mặt Nạ Lô Hội Dưỡng Ẩm, Làm Dịu Da Innisfree My Real Squeeze Mask Aloe 20ml</h1><p><strong>Loại da phù hợp:</strong><span>&nbsp;</span>mọi loại da<br></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_feae2ed2e5e048a4b72c2058ca12503d.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_feae2ed2e5e048a4b72c2058ca12503d.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_40c7e19ba10b4a69b041c42f5c9ac495.jpeg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_40c7e19ba10b4a69b041c42f5c9ac495.jpeg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_2_819231dfbf1a4954a4c0727e1cc0171e.jpeg\" alt=\"mặt nạ innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_2_819231dfbf1a4954a4c0727e1cc0171e.jpeg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/img05_2_3_ce1b2de5074c44b1ab3d82d3464258ba.jpg","handle":"innisfree-aloe-mask-sheet-20ml","id":1004354976,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/img05_2_3_ce1b2de5074c44b1ab3d82d3464258ba.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":1900000.0,"price_max":1900000.0,"price_min":1900000.0,"price_varies":false,"tags":["v:17000"],"template_suffix":null,"title":"Mặt Nạ Giấy Innisfree My Real Squeeze Mask Aloe 20ml","type":"Mặt Nạ Giấy","url":"/products/innisfree-aloe-mask-sheet-20ml","pagetitle":"Mặt Nạ Giấy Innisfree Strawberry Mask Sheet 20ml","metadescription":"Mặt Nạ Giấy Innisfree Strawberry Mask Sheet 20ml chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1031089447,"barcode":"8809560234670","available":true,"price":1900000.0,"sku":"8809560234670","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":129,"old_inventory_quantity":129,"title":"Default Title","weight":30.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2017-04-03T03:44:09.858Z","created_at":"2017-02-27T07:59:04.659Z","not_allow_promotion":false}

Mặt Nạ Lô Hội Dưỡng Ẩm, Làm Dịu Da Innisfree My Real Squeeze Mask Aloe 20ml

19,000₫

Mặt Nạ Gạo Dưỡng Ẩm, Sáng Mịn Da Innisfree My Real Squeeze Mask Rice 20ml
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Mặt Nạ Gạo Dưỡng Ẩm, Sáng Mịn Da Innisfree My Real Squeeze Mask Rice 20ml</h1><p><strong>Loại da phù hợp:</strong><span>&nbsp;mọi loại da</span><br></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_feae2ed2e5e048a4b72c2058ca12503d.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_feae2ed2e5e048a4b72c2058ca12503d.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_40c7e19ba10b4a69b041c42f5c9ac495.jpeg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_40c7e19ba10b4a69b041c42f5c9ac495.jpeg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_2_819231dfbf1a4954a4c0727e1cc0171e.jpeg\" alt=\"mặt nạ innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_2_819231dfbf1a4954a4c0727e1cc0171e.jpeg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/img05_2_12_ff55dc05314949f2ac5b671b23b07de7.jpg","handle":"rice-mask-sheet-20ml","id":1004359952,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/img05_2_12_ff55dc05314949f2ac5b671b23b07de7.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":1900000.0,"price_max":1900000.0,"price_min":1900000.0,"price_varies":false,"tags":["v:17000"],"template_suffix":null,"title":"Mặt Nạ Gạo Dưỡng Ẩm, Sáng Mịn Da Innisfree My Real Squeeze Mask Rice 20ml","type":"Mặt Nạ Giấy","url":"/products/rice-mask-sheet-20ml","pagetitle":"Mặt Nạ Giấy Innisfree Rice Mask Sheet 20ml","metadescription":"Mặt Nạ Giấy Innisfree Rice Mask Sheet 20ml chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1031090086,"barcode":null,"available":true,"price":1900000.0,"sku":"8809560234762","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":106,"old_inventory_quantity":106,"title":"Default Title","weight":30.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2017-04-03T03:48:16.822Z","created_at":"2017-02-27T08:32:05.473Z","not_allow_promotion":false}

Mặt Nạ Gạo Dưỡng Ẩm, Sáng Mịn Da Innisfree My Real Squeeze Mask Rice 20ml

19,000₫

Mặt Nạ Lựu Dưỡng Ẩm, Chống Lão Hoá Innisfree My Real Squeeze Mask Pomegranate 20ml
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Mặt Nạ Lựu Dưỡng Ẩm, Chống Lão Hoá Innisfree My Real Squeeze Mask Pomegranate 20ml</h1><p><strong>Loại da phù hợp:</strong><span>&nbsp;</span><span>mọi loại da</span><br></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_feae2ed2e5e048a4b72c2058ca12503d.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_feae2ed2e5e048a4b72c2058ca12503d.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_40c7e19ba10b4a69b041c42f5c9ac495.jpeg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_40c7e19ba10b4a69b041c42f5c9ac495.jpeg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_2_819231dfbf1a4954a4c0727e1cc0171e.jpeg\" alt=\"mặt nạ innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_2_819231dfbf1a4954a4c0727e1cc0171e.jpeg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/img05_2_7_1a41744d988242f1a110249861823fae.jpg","handle":"pomegranate-mask-sheet-20ml","id":1004359956,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/img05_2_7_1a41744d988242f1a110249861823fae.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":1900000.0,"price_max":1900000.0,"price_min":1900000.0,"price_varies":false,"tags":["v:17000"],"template_suffix":null,"title":"Mặt Nạ Giấy Innisfree My Real Squeeze Mask Pomegranate 20ml","type":"Mặt Nạ Giấy","url":"/products/pomegranate-mask-sheet-20ml","pagetitle":"Mặt Nạ Giấy Innisfree Pomegranate Mask Sheet 20ml","metadescription":"Mặt Nạ Giấy Innisfree Pomegranate Mask Sheet 20ml chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1031090001,"barcode":null,"available":true,"price":1900000.0,"sku":"8809560234717","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":98,"old_inventory_quantity":98,"title":"Default Title","weight":30.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2017-04-03T03:47:47.915Z","created_at":"2017-02-27T08:32:06.344Z","not_allow_promotion":false}

Mặt Nạ Lựu Dưỡng Ẩm, Chống Lão Hoá Innisfree My Real Squeeze Mask Pomegranate 20ml

19,000₫

Xịt Khoáng Dưỡng Ẩm Trà Xanh Innisfree Green Tea Mist -43%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":36000000.0,"compare_at_price_min":19000000.0,"compare_at_price_varies":true,"compare_at_price":36000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Xịt Khoáng Dưỡng Ẩm Trà Xanh Innisfree&nbsp;Green Tea Mist<br></h1><div style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><p><strong>Loại da phù hợp:</strong> Mọi loại da</p><p><strong>Green Tea Mineral Mist</strong> là sản phẩm <strong>Best Seller</strong> của hãng <strong>Innisfree</strong>.&nbsp;Sản phẩm xịt khoáng chiết xuất hoàn toàn từ trà xanh tự nhiên hoàn toàn lành tính cho da, mang lại&nbsp;cho bạn cảm giác thoải mái như đang hưởng thụ gió trời tại quần đảo Jeju với hương thơm trà xanh bạt ngàn thanh khiết.<span></span></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_green_tea_mist_2abc02eb51454a669fd253d85a5a3e14.jpg\" alt=\"innisfree Green tea mist\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_green_tea_mist_2abc02eb51454a669fd253d85a5a3e14.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_green_tea_seed_eye_face_ball_07ba1947b4a54cae87008c0182e46407.jpeg\" alt=\"innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_green_tea_seed_eye_face_ball_07ba1947b4a54cae87008c0182e46407.jpeg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/d7846fd93fec815217ecc2be6e417f7f_45ab29356f0f471baceba5b600199319.jpeg\" alt=\"Innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/d7846fd93fec815217ecc2be6e417f7f_45ab29356f0f471baceba5b600199319.jpeg\"></p><p><br data-mce-bogus=\"1\"></p></div>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree__1_.jpg","handle":"green-tea-mineral-mist","id":1004360721,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree__1_.jpg"],"options":["Kích thước"],"price":10900000.0,"price_max":24900000.0,"price_min":10900000.0,"price_varies":true,"tags":["v:221000"],"template_suffix":null,"title":"Xịt Khoáng Trà Xanh Innisfree Green Tea Mist","type":"Xịt Khoáng","url":"/products/green-tea-mineral-mist","pagetitle":"Xịt Khoáng Dưỡng Ẩm Trà Xanh Innisfree Green Tea Mineral Mist","metadescription":"Xịt Khoáng Dưỡng Ẩm Trà Xanh Innisfree Green Tea Mineral Mist chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng, giao siêu tốc 2h tại Sài Gòn. Mua ngay!","variants":[{"id":1031948580,"barcode":"8809560242033","available":true,"price":10900000.0,"sku":"8809560242033","option1":"50 ml","option2":"","option3":"","options":["50 ml"],"inventory_quantity":85,"old_inventory_quantity":85,"title":"50 ml","weight":150.0,"compare_at_price":19000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null},{"id":1031948581,"barcode":"8809560244471","available":true,"price":24900000.0,"sku":"8809560244471","option1":"150 ml","option2":"","option3":"","options":["150 ml"],"inventory_quantity":13,"old_inventory_quantity":13,"title":"150 ml","weight":300.0,"compare_at_price":36000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2017-04-03T03:43:34.992Z","created_at":"2017-02-27T08:36:35.382Z","not_allow_promotion":false}

Xịt Khoáng Dưỡng Ẩm Trà Xanh Green Tea Mineral Mist

On Sale 109,000₫ Regular price 360,000₫

Kem Chống Nắng Innisfree Intensive Triple Care Sunscreen Spf 50 Pa++++ 20ml
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><span></span><span><strong></strong></span>Kem Chống Nắng Innisfree Intensive Triple Care Sunscreen Spf 50 Pa++++ 20ml</h1><h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/line_intensive_1_4529b9c580704d138222481a5f283fd9.jpg\" alt=\"Innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/line_intensive_1_4529b9c580704d138222481a5f283fd9.jpg\" style=\"font-size: 14px;\"></h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/img01_3_f308abc31613407983d0dcd4538a91ba.jpg\" alt=\"Innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/img01_3_f308abc31613407983d0dcd4538a91ba.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/21276_top_4_749663829480407e98a5c20fc32ee96b.jpg\" alt=\"Innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/21276_top_4_749663829480407e98a5c20fc32ee96b.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Thành phần và công dụng:</strong><br></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">-<span>&nbsp;</span><strong>Chiết xuất lá</strong>&nbsp;<strong>trà xanh</strong><span>&nbsp;</span>chứa Linoleic Acid, Catechin, Vitamin E và các chất khoáng có tác dụng phục hồi độ đàn hồi và sự tươi trẻ cho da, cung cấp độ ẩm cho da, kháng khuẩn, thải độc tố, chống oxi hóa, bảo vệ da chống lại các tác hại từ môi trường xung quanh.</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">-<span>&nbsp;</span><strong>Chiết xuất nghệ</strong>: các thành phần<span>&nbsp;curcumon, turmeron, turmerin trong nghệ có tác dụng nhanh làm lành vết thương, làm chậm quá trình lão hóa, xóa bỏ tàn nhang, ngăn ngừa các nếp nhăn giúp làm cho da dẻ hồng hào và trắng sáng hơn.</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>-&nbsp;<strong>Hạt chia&nbsp;</strong>là một loại hạt rất giàu dinh dưỡng, một thực phẩm rất giàu axit béo Omega – 3. Đồng thời, hạt chia có thể hấp thụ nước gấp 10 lần so với trọng lượng của hạt giúp tập trung lưu giữ lượng nước cho làn da.&nbsp;</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>-&nbsp;</span><strong>Dầu hạt hướng dương</strong>:&nbsp;rất giàu Vitamin A, C, D, E...&nbsp;tạo thành một “hàng rào” bảo vệ giúp da khỏe mạnh, chống lại tác hại của tia UV từ mặt trời. Vì có tính làm mềm nên dầu hạt hướng dương giữ được độ ẩm cần thiết cho da. Thêm nữa, nhờ đặc tính nhẹ nhàng, không gây nhờn, dầu hướng dương rất dễ thẩm thấu vào da, không gây bít lỗ chân lông.&nbsp;</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>- Niacinamide<span>&nbsp;</span></strong>là một dẫn xuất của Vitamin B3, loại vitamin rất quan trọng trong việc hồi phục các vấn đề về viêm do mụn, da sạm màu, da lão hóa và mất nước. Niacinamide giúp tăng sinh ceramide, collagen, se nhỏ lỗ chân lông, từ đó sẽ giúp da trẻ trung và tươi sáng hơn. Lành tính với làn da, độ bền vững với các tác nhân từ môi trường cao hơn hẳn so với vitamin C hay vitamin A.<br></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Hướng Dẫn Sử Dụng:</strong></p><div style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>&nbsp;-&nbsp;</span>Sau các bước làm sạch và chăm sóc da vào buổi sáng, cho một lượng kem vừu đủ ra tay, chấm lên 5 điểm trên mặt (trán, mũi, 2 má, cằm) và cổ rồi tán nhẹ. Có thể dùng như kem lót trang điểm.</div><div style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">- Sử dụng mỗi ngày, nên thoa kem trước khi tiếp xúc mới ánh nắng khoảng 30 phút.</div><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>- Thoa lại ít nhất mỗi 2 giờ, đặc biệt từ 10am-2pm là khoảng thời gian tia UV hoạt động mạnh nhất, cần tối đa việc chống nắng.&nbsp;</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Lưu Ý Khi Sử Dụng:</strong></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>Chỉ sử dụng ngoài da, tránh để sản phẩm dính vào mắt, miệng. Nếu dính vào mắt, miệng thì rửa lại ngay với nước sạch. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát. Tránh xa tầm tay trẻ em.</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Thông tin thương hiệu</strong></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>INNISFREE</strong><span>&nbsp;- một thương hiệu mỹ phẩm của Hàn Quốc ra đời vào năm 2000, trực thuộc tập đoàn Amore Pacific. Lấy cảm hứng từ bài thơ \"Lake Isle of Innisfree\" của William Butter Yealts, 1888 các nhà sáng lập đã cho ra đời thương hiệu Innisfree và lấy 'Đảo Ngọc Jeju\" (hòn đảo thiên đường Innisfree ngoài đời thực) khởi nguồn cho tất cả các sản phẩm của mình. Với cam kết 5 KHÔNG: KHÔNG dầu khoáng, KHÔNG chất tạo màu nhân tạo, KHÔNG sử dụng nguyên liệu động vật, KHÔNG chất parabens, KHÔNG ethanol. Và 4 TIÊU CHÍ: sử dụng bao bì thân thiện môi trường, tất cả sản phẩm phế thải đều có thể tái chế, thành phần tinh khiết 100%, luôn nghiên cứu và tìm ra sản phẩm mới phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.</span></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/kem_cho_ng_na_ng_innisfree_intensive_triple_care_sunscreen_spf_50_pa_20ml_c15e26d23ddc4082b3b1ab9020adbc57.jpg","handle":"perfect-uv-protection-cream-triple-care-spf-50-pa-15ml","id":1004355048,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/kem_cho_ng_na_ng_innisfree_intensive_triple_care_sunscreen_spf_50_pa_20ml_c15e26d23ddc4082b3b1ab9020adbc57.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":7000000.0,"price_max":7000000.0,"price_min":7000000.0,"price_varies":false,"tags":["rating_score:0"],"template_suffix":null,"title":"Kem Chống Nắng Innisfree Intensive Triple Care Sunscreen Spf 50 Pa++++ 20ml","type":"Kem Chống Nắng","url":"/products/perfect-uv-protection-cream-triple-care-spf-50-pa-15ml","pagetitle":"Kem Chống Nắng Innisfree Intensive Triple Care Sunscreen Spf 50 Pa++++","metadescription":"Kem Chống Nắng Innisfree Intensive Triple Care Sunscreen Spf 50 Pa++++ 20ml\n chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Cam kết chính hãng, giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1031089972,"barcode":"8809652860251","available":true,"price":7000000.0,"sku":"8809652860251","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":81,"old_inventory_quantity":81,"title":"Default Title","weight":100.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2019-04-22T10:09:04.989Z","created_at":"2017-02-27T07:59:46.099Z","not_allow_promotion":false}

Kem Chống Nắng Innisfree Intensive Triple Care Sunscreen Spf 50 Pa++++ 20ml

70,000₫

Mặt Nạ Nhân Sâm Dưỡng Ẩm, Chống Lão Hoá Innisfree My Real Squeeze Mask Ginseng 20ml
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Mặt Nạ Nhân Sâm Dưỡng Ẩm, Chống Lão Hoá Innisfree My Real Squeeze Mask Ginseng 20ml</h1><p><strong>Loại da phù hợp:</strong><span>&nbsp;</span>mọi loại da<br></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_feae2ed2e5e048a4b72c2058ca12503d.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_feae2ed2e5e048a4b72c2058ca12503d.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_40c7e19ba10b4a69b041c42f5c9ac495.jpeg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_1_40c7e19ba10b4a69b041c42f5c9ac495.jpeg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_2_819231dfbf1a4954a4c0727e1cc0171e.jpeg\" alt=\"mặt nạ innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/ma_t_na_innisfree_2_819231dfbf1a4954a4c0727e1cc0171e.jpeg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/img05_2_16_a24897fb658e41569aa70474014c68ac.jpg","handle":"innisfree-my-real-squeeze-mask-ginseng-20ml","id":1009822185,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/img05_2_16_a24897fb658e41569aa70474014c68ac.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":1900000.0,"price_max":1900000.0,"price_min":1900000.0,"price_varies":false,"tags":["v:17000"],"template_suffix":null,"title":"Mặt Nạ Giấy Innisfree My Real Squeeze Mask Ginseng 20ml","type":"Mặt Nạ Giấy","url":"/products/innisfree-my-real-squeeze-mask-ginseng-20ml","pagetitle":"Mặt Nạ Giấy Innisfree My Real Squeeze Mask Ginseng 20ml","metadescription":"Mặt Nạ Giấy Innisfree My Real Squeeze Mask Ginseng 20ml với các thành phần thiên nhiên lành tính từ đào Jeju Hàn Quốc. Giao hàng toàn quốc nhanh chóng, Mua ngay","variants":[{"id":1031089472,"barcode":"8809560234809","available":true,"price":1900000.0,"sku":"8809560234809","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":79,"old_inventory_quantity":79,"title":"default","weight":30.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2017-12-01T03:29:59.181Z","created_at":"2017-12-01T03:29:59.228Z","not_allow_promotion":false}

Mặt Nạ Nhân Sâm Dưỡng Ẩm, Chống Lão Hoá Innisfree My Real Squeeze Mask Ginseng 20ml

19,000₫

Innisfree Aloe Revital Skin Mist 120ml -29%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":28000000.0,"compare_at_price_min":28000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":28000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Xịt Khoáng&nbsp;Innisfree Aloe Revital Skin Mist 120ml</h1><p><strong>Loại da phù hợp:</strong> Mọi loại da</p><p><span>Xịt Khoáng&nbsp;<strong>Innisfree Aloe Revital Skin Mist</strong>&nbsp;chứa hơn <strong>94% chiết xuất nha đam tự nhiên</strong>, đặc biệt là gel của Nha Đam vì trong Gel nha đam có chứa nhiều axit amin hơn, nhiều chất dưỡng ẩm hơn so với những bộ phận khác của nha đam.</span><br></p><p><span>Bên cạnh việc cung cấp độ ẩm cần thiết cho da, chiết xuất từ nha đam tươi cũng giúp làm dịu những vùng da</span><span class=\"text_exposed_show\"><span>&nbsp;</span>bị hư hại bởi tia UV và ánh nắng mặt trời, giúp da tươi mát, cân bằng sắc tố, cải thiện màu da. Các chiết xuất từ nha đam tạo nên 1 lớp màng chắn, ngăn ngừa mất ẩm, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và làm mát da.</span></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree-e785d_2048x2048.jpg\" data-mce-src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree-e785d_2048x2048.jpg\"></p><p><strong>Công dụng:</strong></p><p><span class=\"text_exposed_show\">– Cung cấp khoáng chất, dưỡng chất cần thiết cho da.<br>– Xóa tan sự mệt mỏi của làn da.<br>– Đem đến cho làn da cảm giác tươi mới, mát lạnh.<br>– Giữ ẩm nhẹ nhàng.<br>– Bổ sung lượng ẩm cần thiết, ngăn ngừa mất ẩm.<br>– Là dịu những vùng da bị khô rát, hư hại.<br>– Giữ lớp trang điểm lâu trôi hơn.<br>– Nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong<br>– Tạo lớp màng bảo vệ da khỏi những tác hại từ ánh nắng mặt trời.</span></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree-4965184628_n_2048x2048.jpg\" data-mce-src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree-4965184628_n_2048x2048.jpg\"></p><p><strong><span class=\"text_exposed_show\">Hướng dẫn sử dụng:</span></strong></p><p><span>Đặt chai nước khoáng song song mặt, cách mặt khoảng 10 cm. Xịt đều một vòng khắp gương mặt, vỗ nhẹ khoảng 30 giây. Xịt khoáng bất cứ khi nào cảm thấy da hơi khô hoặc có thể dùng đều đặn mỗi ngày 4 – 5 lần.</span></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree-aloe-revital-skin-mist_2048x2048.jpg\" data-mce-src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree-aloe-revital-skin-mist_2048x2048.jpg\"></p><p><span><strong>Thông tin thương hiệu:</strong><br><strong>INNISFREE</strong>&nbsp;- một thương hiệu mỹ phẩm của Hàn Quốc ra đời vào năm 2000, trực thuộc tập đoàn Amore Pacific. Lấy cảm hứng từ bài thơ \"Lake Isle of Innisfree\" của William Butter Yealts, 1888 các nhà sáng lập đã cho ra đời thương hiệu Innisfree và lấy 'Đảo Ngọc Jeju\" (hòn đảo thiên đường Innisfree ngoài đời thực) khởi nguồn cho tất cả các sản phẩm của mình. Với cam kết 5 KHÔNG: KHÔNG dầu khoáng, KHÔNG chất tạo màu nhân tạo, KHÔNG sử dụng nguyên liệu động vật, KHÔNG chất parabens, KHÔNG ethanol. Và 4 TIÊU CHÍ: sử dụng bao bì thân thiện môi trường, tất cả sản phẩm phế thải đều có thể tái chế, thành phần tinh khiết 100%, luôn nghiên cứu và tìm ra sản phẩm mới phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.</span></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree10637_l.jpg","handle":"innisfree-aloe-revital-skin-mist-120ml","id":1016145793,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree10637_l.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":19900000.0,"price_max":19900000.0,"price_min":19900000.0,"price_varies":false,"tags":["v:196000"],"template_suffix":null,"title":"Xịt Khoáng Dưỡng Ẩm Innisfree Aloe Revital Skin Mist 120ml","type":"Xịt Khoáng","url":"/products/innisfree-aloe-revital-skin-mist-120ml","pagetitle":"Innisfree Aloe Revital Skin Mist 120ml","metadescription":"Xịt Khoáng Innisfree Aloe Revital Skin Mist 120ml chứa hơn 94% chiết xuất nha đam tự nhiên, đặc biệt là gel của Nha Đam vì trong Gel nha đam có chứa nhiều axit amin hơn, nhiều chất dưỡng ẩm hơn so với những bộ phận khác của nha đam.\nMỹ phẩm chính hãng giá tốt. Giao hàng toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1031826905,"barcode":"8806173556618","available":true,"price":19900000.0,"sku":"8806173556618","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":58,"old_inventory_quantity":58,"title":"default","weight":300.0,"compare_at_price":28000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2018-07-17T07:08:30.341Z","created_at":"2018-07-17T07:08:30.41Z","not_allow_promotion":false}

Xịt Khoáng Innisfree Aloe Revital Skin Mist 120ml

On Sale 199,000₫ Regular price 280,000₫

-32%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":13900000.0,"compare_at_price_min":13900000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":13900000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Sữa Rửa Mặt Trà Xanh Innisfree Green Tea Cleansing Foam 80ml</h1><p><strong>Loại da phù hợp:</strong><span>&nbsp;</span>Mọi loại da.</p><p>Sữa rửa mặt chiết xuất Trà xanh từ Đảo Jeju Green Tea Foam Cleanser hoàn toàn lành tính, với công nghệ chưng cất tiên tiến các tinh chất từ lá trà, thích hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, đặc biệt phù hợp với da dầu và có mụn. Cho một làn da sáng mịn và&nbsp;khỏe mạnh.</p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/img01__3__4897c8e10cf4466593eff37899f40946.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/img01__3__4897c8e10cf4466593eff37899f40946.jpg\"></p><h2><br><strong>Thành Phần và Công dụng:</strong></h2><div class=\"_h8t\"><div class=\"_5wd9 direction_ltr\"><div class=\"_5wde _n4o\"><div class=\"_5w1r _3_om _5wdf\"><div class=\"_4gx_\"><div class=\"_d97\"><span class=\"_5yl5\"><span><strong>-Trà xanh tại đảo Jeju</strong>: chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp làm đảo ngược quá trình lão hóa của da. Bên cạnh đó Polyphenol&nbsp;trong trà xanh như EGCG còn giúp kháng khuẩn, kháng viêm, ngăn ngừa các vi khuẩn có hại từ môi trường ô nhiễm bên ngoài xâm hại đến da, mang đến cho người dùng một làn da sạch mụn, tươi trẻ và mịn màng.</span></span></div></div></div></div></div></div><p><strong>-Linoleic acid</strong><span>&nbsp;</span>là hàng rào bảo vệ da, tăng sức đề kháng giúp da bớt nhạy cảm.</p><p><strong>-Vitamin E</strong><span>&nbsp;</span>mang đến một làn da mịn màng, tươi trẻ, ít nếp nhăn&nbsp;và giảm mức độ nhạy cảm đối với tia cực tím.</p><p><strong>-Kaolin</strong><span>&nbsp;</span>giúp làm sạch bụi bẩn và các độc tố, cặn bã và cuốn đi lớp tế bào chết giúp lổ chân lông thoáng sạch, góp phần mang lại làn da tươi sáng hơn.</p><h3><br></h3><h1>Innisfree Greentea Line - New</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-08-02_at_4.21.47_pm.png\" alt=\"Innisfree green tea line\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-08-02_at_4.21.47_pm.png\"></p><h2><strong>Hướng Dẫn Sử Dụng:</strong></h2><p><strong><span>Sữa rửa mặt</span><span>&nbsp;</span>&gt; Nước cân bằng&nbsp;&gt; Tinh chất &gt; Sữa&nbsp;dưỡng &gt; Kem&nbsp;dưỡng</strong></p><p>Làm ướt da mặt, bơm một lượng sản phẩm vừa đủ ra tay, massage nhẹ nhàng lên toàn bộ gương mặt trong khoảng thời gian từ 30 giây đến 1 phút. Rửa mặt sạch với nước.</p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/001-srm__1__1024x1024.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/001-srm__1__1024x1024.jpg\"></p><h2>Lưu Ý Khi Sử Dụng:</h2><p>Chỉ sử dụng ngoài da, tránh để sản phẩm dính vào mắt, miệng… khi sử dụng. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.</p><h2><br><strong>Thương hiệu:</strong></h2><p><strong>Innisfree</strong><span>&nbsp;</span>là một thương hiệu mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên thuộc thuộc Tập đoàn mỹ phẩm AmorePacific của Hàn Quốc Innisfree là dòng mỹ phẩm hướng đến thiên nhiên được thành lập bởi AmorePacific vào năm 2000. Tên gọi của thương hiệu có nguồn gốc từ bài thơ 'The Lake Isle of Innisfree' của nhà thơ W. B. Yeats người Ai-len. Đây là một trong số ít các thương hiệu Hàn Quốc có sử dụng các thành phần tự nhiên có chứng nhận của tổ chức chứng nhận sản phẩm hữu cơ ECOCERT của Pháp.</p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/upload_d7c87da0779242bab9d676cb1c41f483.jpg","handle":"green-tea-cleansing-foam-80ml","id":1005924601,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/upload_d7c87da0779242bab9d676cb1c41f483.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":9500000.0,"price_max":9500000.0,"price_min":9500000.0,"price_varies":false,"tags":["v:85000","minisize"],"template_suffix":null,"title":"Sữa Rửa Mặt Trà Xanh Innisfree Green Tea Cleansing Foam 80ml","type":"Sữa Rửa Mặt","url":"/products/green-tea-cleansing-foam-80ml","pagetitle":"Green Tea Cleansing Foam 80ml","metadescription":"Sữa Rửa Mặt Trà XanhGreen Tea Cleansing Foam 80mlSữa rửa mặt chiết xuất từ Trà Xanh giàu Acid Amin và khả năng kháng khuẩn cao giúp làm sạch bụi bẩn sâu trong l","variants":[{"id":1031089405,"barcode":null,"available":true,"price":9500000.0,"sku":"8809560264691","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":54,"old_inventory_quantity":54,"title":"default","weight":100.0,"compare_at_price":13900000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2018-07-26T03:17:16.61Z","created_at":"2017-07-04T06:21:50.443Z","not_allow_promotion":false}

Sữa Rửa Mặt Trà Xanh Green Tea Cleansing Foam 80ml

On Sale 95,000₫ Regular price 139,000₫

Xịt Khoáng Cấp Ẩm, Dưỡng Sáng Da Innisfree Tangerine Vita C Mist 80ml -40%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":38000000.0,"compare_at_price_min":38000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":38000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Xịt Khoáng&nbsp;Cấp Ẩm Dưỡng Sáng Da Innisfree Tangerine Vita C Mist 80ml</h1><p><strong>Loại da phù hợp:</strong> Mọi loại da.</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 11pt;\" data-mce-style=\"font-size: 11pt;\"><span style=\"color: #000000;\" data-mce-style=\"color: #000000;\">Da dầu, da hỗn hợp, hay da khô,...</span><span style=\"color: #000000;\" data-mce-style=\"color: #000000;\">Bất kì loại da nào cũng cần cung cấp độ ẩm.&nbsp;</span><span style=\"color: #000000;\" data-mce-style=\"color: #000000;\">Đủ độ ẩm da mới có thể khỏe mạnh, từ đó tái tạo da tốt, giảm thiểu các vấn đề da sau này.</span></span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\" data-mce-style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\">XỊT KHOÁNG là giải pháp cung cấp độ ẩm kịp thời cho da một cách tiện lợi, nhanh chóng và thư giãn nhất, bất kì lúc nào da cần.</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 11pt; color: #000000;\" data-mce-style=\"font-size: 11pt; color: #000000;\"><strong>Innisfree Tangerine Vita C Mist</strong>&nbsp;là xịt khoáng <strong>chiết xuất từ những quả quýt tươi</strong> mới được nuôi trồng tại đảo Jeju giúp cung cấp độ ẩm tức thì, dưỡng sáng làn da, tái tạo làn da tươi mới, khỏe mạnh.</span><br></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/tangerine-vita-c-mist1_master.jpg\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" data-mce-src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/tangerine-vita-c-mist1_master.jpg\" data-mce-style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 11pt; color: #000000;\" data-mce-style=\"font-size: 11pt; color: #000000;\"><strong>Bộ dưỡng da Innisfree Tangerine Vita C cung cấp độ ẩm giúp da tươi mới và dưỡng sáng da. Được chiết xuất từ quýt-nguyên liệu thiên nhiên tươi mới trồng tại đảo Jeju, không sử dụng phân bón hóa học.</strong></span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\" data-mce-style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\"><b>_&nbsp;</b>Trong Quýt chứa hàm lượng lớn <strong>Flavonoids</strong>, ức chế phát triển hắc sắc tố <strong>Melanin</strong>, thủ phạm chính tạo nên vết thâm, nám hay tàn nhang trên da.</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 11pt; color: #000000;\" data-mce-style=\"font-size: 11pt; color: #000000;\">_ <strong>Tangerine Vita C</strong> được ra đời khi hãng nắm bắt được tâm lí thói quen&nbsp; thường xuyên thức khuya, căng thẳng và sự ô nhiễm của môi trường khiến làn da mất cân bằng, thiếu sức sống.</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\" data-mce-style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\">_ <strong>Tangerine Vita C</strong> là dòng sản phẩm mới chứa <strong>Vitamin C</strong> – một <strong>Antioxidant</strong> tuyệt vời với khả năng kích thích <strong>Collagen</strong>, làm sáng da và bảo vệ da, giúp phục hồi và nuôi dưỡng làn da chống lại các tác nhân xấu từ môi trường.</span></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/kem1_750x750_master.jpg\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" data-mce-src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/kem1_750x750_master.jpg\" data-mce-style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 11pt; color: #000000;\" data-mce-style=\"font-size: 11pt; color: #000000;\"><strong>Công dụng:</strong></span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\" data-mce-style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\">_ Chứa hơn 80% chiết xuất từ quýt giúp cung cấp độ ẩm tức thì cho da.</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\" data-mce-style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\">_ Chứa hàm lượng vitamin C cao giúp tái tạo làn da tươi mới, rạng rỡ.</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\" data-mce-style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\">_ Dẫn xuất từ quýt giúp chống lão hóa, dưỡng sáng, giảm thâm nám trên da.</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\" data-mce-style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\">_ Hương thơm từ quýt thư giãn, dễ chịu tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 11pt; color: #000000;\" data-mce-style=\"font-size: 11pt; color: #000000;\"><strong>Cách sử dụng:</strong></span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\" data-mce-style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\">_ Đặt chai song song mặt, cách mặt khoảng 20cm. Nhắm mắt và xịt đều một vòng khắp mặt.</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\" data-mce-style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\">_ Xịt khoáng bất cứ khi nào cảm thấy da khô, da thiếu ẩm, hoặc cẩn được thư giãn.&nbsp;</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\" data-mce-style=\"color: #000000; font-size: 11pt;\">_ Có thể dùng đều đặn mỗi ngày 3-4 lần.</span></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/img03_2_master.jpg\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" data-mce-src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/img03_2_master.jpg\" data-mce-style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/tangerine-vita-c-mist-1_master.jpg\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" data-mce-src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/tangerine-vita-c-mist-1_master.jpg\" data-mce-style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 11pt; color: #000000;\" data-mce-style=\"font-size: 11pt; color: #000000;\"><strong>THỨ TỰ SỬ DỤNG BỘ SẢN PHẨM:</strong></span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 11pt; color: #000000;\" data-mce-style=\"font-size: 11pt; color: #000000;\"><strong>Cleanser (Sữa rửa mặt) -&gt; Skin (Nước cân bằng) -&gt; Serum (Tinh chất) -&gt; Cream (Kem dưỡng) -&gt; Mist (Xịt khoáng)</strong></span></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/sffaq_master.png\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" data-mce-src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/sffaq_master.png\" data-mce-style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Lưu Ý Khi Sử Dụng:</strong><br>Chỉ sử dụng ngoài da, tránh để sản phẩm dính vào mắt, miệng. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh nhiệt độ cao và ánh sáng trực tiếp.<br></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Thông tin thương hiệu:</strong><br><span><strong>INNISFREE</strong>&nbsp;- một thương hiệu mỹ phẩm của Hàn Quốc ra đời vào năm 2000, trực thuộc tập đoàn Amore Pacific. Lấy cảm hứng từ bài thơ \"Lake Isle of Innisfree\" của William Butter Yealts, 1888 các nhà sáng lập đã cho ra đời thương hiệu Innisfree và lấy 'Đảo Ngọc Jeju\" (hòn đảo thiên đường Innisfree ngoài đời thực) khởi nguồn cho tất cả các sản phẩm của mình. Với cam kết 5 KHÔNG: KHÔNG dầu khoáng, KHÔNG chất tạo màu nhân tạo, KHÔNG sử dụng nguyên liệu động vật, KHÔNG chất parabens, KHÔNG ethanol. Và 4 TIÊU CHÍ: sử dụng bao bì thân thiện môi trường, tất cả sản phẩm phế thải đều có thể tái chế, thành phần tinh khiết 100%, luôn nghiên cứu và tìm ra sản phẩm mới phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.</span></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/ava-vitac-mist.jpg","handle":"innisfree-tangerine-vita-c-mist-80ml","id":1016145774,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/ava-vitac-mist.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":22900000.0,"price_max":22900000.0,"price_min":22900000.0,"price_varies":false,"tags":["v:204000"],"template_suffix":null,"title":"Xịt Khoáng Cấp Ẩm Dưỡng Sáng Da Innisfree Tangerine Vita C Mist 80ml","type":"Xịt Khoáng","url":"/products/innisfree-tangerine-vita-c-mist-80ml","pagetitle":"Xịt Khoáng Innisfree Tangerine Vita C Mist 80ml","metadescription":"Xịt Khoáng Cấp Ẩm, Dưỡng Sáng Da Innisfree Tangerine Vita C Mist 80ml chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất thị trường, Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1031826907,"barcode":null,"available":true,"price":22900000.0,"sku":"8806173544264","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":35,"old_inventory_quantity":35,"title":"default","weight":200.0,"compare_at_price":38000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2018-07-17T07:06:22.653Z","created_at":"2018-07-17T07:06:22.771Z","not_allow_promotion":true}

Xịt Khoáng Cấp Ẩm, Dưỡng Sáng Da Innisfree Tangerine Vita C Mist 80ml

On Sale 229,000₫ Regular price 380,000₫

Innisfree Green Tea Foam Cleanser 150ml -39%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":26000000.0,"compare_at_price_min":26000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":26000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Sữa Rửa Mặt Trà Xanh Innisfree Green Tea Foam Cleanser 150ml</h1><p><strong>Loại da phù hợp:</strong> Mọi loại da.</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">Sữa rửa mặt chiết xuất Trà xanh từ Đảo Jeju Green Tea Foam Cleanser hoàn toàn lành tính, với công nghệ chưng cất tiên tiến các tinh chất từ lá trà, thích hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, đặc biệt phù hợp với da dầu và có mụn. Cho một làn da sáng mịn và&nbsp;khỏe mạnh.</p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_green_tea_foam_cleanser_150ml_78795979469c456098492f574c1e27f8.jpeg\" alt=\"Innisfree Green Tea Foam Cleanser 150ml\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_green_tea_foam_cleanser_150ml_78795979469c456098492f574c1e27f8.jpeg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_green_tea_seed_eye_face_ball_07ba1947b4a54cae87008c0182e46407.jpeg\" alt=\"Innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_green_tea_seed_eye_face_ball_07ba1947b4a54cae87008c0182e46407.jpeg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/d7846fd93fec815217ecc2be6e417f7f_45ab29356f0f471baceba5b600199319.jpeg\" alt=\"Innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/d7846fd93fec815217ecc2be6e417f7f_45ab29356f0f471baceba5b600199319.jpeg\"></p><p></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_green_tea_foam_cleanser_150ml_affdcd52a68f4ae68093624f540f484c.png","handle":"green-tea-pure-cleansing-foam-150ml","id":1004360759,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_green_tea_foam_cleanser_150ml_affdcd52a68f4ae68093624f540f484c.png"],"options":["Tiêu đề"],"price":15900000.0,"price_max":15900000.0,"price_min":15900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Sữa Rửa Mặt Trà Xanh Innisfree Green Tea Foam Cleanser 150ml","type":"Sữa Rửa Mặt","url":"/products/green-tea-pure-cleansing-foam-150ml","pagetitle":"Innisfree Green Tea Foam Cleanser 150ml","metadescription":"Sữa Rửa Mặt Trà Xanh Thiên Nhiên Innisfree Green Tea Foam Cleanser 150ml chính hãng giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc, giao nhanh siêu tốc 2h tại HCM. Mua ngay!","variants":[{"id":1031826902,"barcode":"8806173551279","available":true,"price":15900000.0,"sku":"8809560244617","option1":"Default","option2":"","option3":"","options":["Default"],"inventory_quantity":34,"old_inventory_quantity":34,"title":"Default","weight":200.0,"compare_at_price":26000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2017-04-03T03:43:36.598Z","created_at":"2017-02-27T08:36:53.434Z","not_allow_promotion":true}

Sữa Rửa Mặt Trà Xanh Green Tea Cleansing Foam 150ml

On Sale 159,000₫ Regular price 260,000₫

Kem Dưỡng Trắng Da Innisfree Jeju Cherry Blossom Tone-Up Cream 50ml
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Kem Dưỡng Trắng Da Innisfree Jeju Cherry Blossom Tone-Up Cream 50ml</h1><p><br></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/img01_253c4cc2e07d4f839751e1b09efa2b64.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/img01_253c4cc2e07d4f839751e1b09efa2b64.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/kem_du_o_ng_tra_ng_da_innisfree_jeju_cherry_blossom_tone_up_cream_50ml_8e3fa23c2bae4d109dc554fe6e8743b0.png\" alt=\"Kem Dưỡng Trắng Da Innisfree Jeju Cherry Blossom Tone-Up Cream 50ml\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/kem_du_o_ng_tra_ng_da_innisfree_jeju_cherry_blossom_tone_up_cream_50ml_8e3fa23c2bae4d109dc554fe6e8743b0.png\"><br></p><p style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 12pt;\" data-mce-style=\"font-size: 12pt;\"><strong></strong></span><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/jeju_cherry_blossom_176e34c712a44de1813dd39934fbbbf4.png\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/jeju_cherry_blossom_176e34c712a44de1813dd39934fbbbf4.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_jeju_cherry_blossom_b9d2cd1a60c74905bf5ef9f2b2d6ca16.png\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_jeju_cherry_blossom_b9d2cd1a60c74905bf5ef9f2b2d6ca16.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/cream_common01_3_2a4cd23143114633a3dfa2a6df4d1494.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/cream_common01_3_2a4cd23143114633a3dfa2a6df4d1494.jpg\"><strong></strong><br></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/common02_0ac6535b8d774b76988cdcc578eb61bd.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/common02_0ac6535b8d774b76988cdcc578eb61bd.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/kem_du_o_ng_tra_ng_da_innisfree_jeju_cherry_blossom_tone_up_cream_50ml_a3a7672985f74ac986356cd869ffe0b2.jpg","handle":"kem-duong-trang-da-innisfree-jeju-cherry-blossom-tone-up-cream-50ml","id":1019301318,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/kem_du_o_ng_tra_ng_da_innisfree_jeju_cherry_blossom_tone_up_cream_50ml_a3a7672985f74ac986356cd869ffe0b2.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":33000000.0,"price_max":33000000.0,"price_min":33000000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Kem Dưỡng Trắng Da Innisfree Jeju Cherry Blossom Tone-Up Cream 50ml","type":"Kem Dưỡng Da","url":"/products/kem-duong-trang-da-innisfree-jeju-cherry-blossom-tone-up-cream-50ml","pagetitle":"Kem Dưỡng Trắng Da Innisfree Jeju Cherry Blossom Tone-Up Cream 50ml","metadescription":"Kem Dưỡng Trắng Da Innisfree Jeju Cherry Blossom Tone-Up Cream 50ml giúp làm trắng và đều tông màu da. Hàng chính hãng, giao hàng toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1038202782,"barcode":"8809612863315","available":true,"price":33000000.0,"sku":"8809612863315","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":32,"old_inventory_quantity":32,"title":"Default Title","weight":200.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2019-03-28T08:22:46.918Z","created_at":"2019-03-28T08:22:46.942Z","not_allow_promotion":false}

Kem Dưỡng Trắng Da Innisfree Jeju Cherry Blossom Tone-Up Cream 50ml

330,000₫

Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam 150ml -23%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":22000000.0,"compare_at_price_min":22000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":22000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Sữa Rửa Mặt Thanh Lọc Lỗ Chân Lông Innisfree Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam 150ml</h1><p><strong>Loại da phù hợp:</strong> Da dầu, hỗn hợp thiên dầu và da mụn.</p><p><br></p><p><br></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_volcanic_pore_foam_150ml_0e895b6c739746b6a92c2c48966ca2fd.jpeg\" alt=\"Innisfree Volcanic Pore Foam 150ml\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_volcanic_pore_foam_150ml_0e895b6c739746b6a92c2c48966ca2fd.jpeg\"><br></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/screen_shot_2018-08-02_at_2.05.17_pm.png","handle":"jeju-volcanic-pore-cleansing-foam-150ml","id":1004360738,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/screen_shot_2018-08-02_at_2.05.17_pm.png"],"options":["Tiêu đề"],"price":17000000.0,"price_max":17000000.0,"price_min":17000000.0,"price_varies":false,"tags":["v:145000"],"template_suffix":null,"title":"Sữa Rửa Mặt Thanh Lọc Lỗ Chân Lông Innisfree Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam 150ml","type":"Sữa Rửa Mặt","url":"/products/jeju-volcanic-pore-cleansing-foam-150ml","pagetitle":"Sữa Rửa Mặt Innisfree Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam","metadescription":"Sữa Rửa Mặt Thanh Lọc Lỗ Chân Lông Innisfree Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1031826917,"barcode":"8809516795026","available":true,"price":17000000.0,"sku":"8809516795026","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":30,"old_inventory_quantity":30,"title":"Default Title","weight":200.0,"compare_at_price":22000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2017-04-03T03:45:25.879Z","created_at":"2017-02-27T08:36:43.978Z","not_allow_promotion":false}

Sữa Rửa Mặt Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam 150ml

On Sale 170,000₫ Regular price 220,000₫

-28%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":22000000.0,"compare_at_price_min":22000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":22000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Sữa Rửa Mặt Cấp Nước Innisfree Apple Seed Deep Cleansing Foam 150ml</h1><p><strong>Loại da phù hợp:</strong> &nbsp;Mọi loại da</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_apple_seed_deep_cleansing_foam_150ml_196abfba95cc4b65a6b1e24d2cce8737.jpeg\" alt=\"Innisfree Apple Seed Deep Cleansing Foam 150ml\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_apple_seed_deep_cleansing_foam_150ml_196abfba95cc4b65a6b1e24d2cce8737.jpeg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree-apple-seed-deep-cleansing-foam.jpg","handle":"apple-seed-deep-cleansing-foam-150ml","id":1006340873,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree-apple-seed-deep-cleansing-foam.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":15900000.0,"price_max":15900000.0,"price_min":15900000.0,"price_varies":false,"tags":["v:145000"],"template_suffix":null,"title":"Innisfree Apple Seed Deep Cleansing Foam 150ml","type":"Sữa Rửa Mặt","url":"/products/apple-seed-deep-cleansing-foam-150ml","pagetitle":"Innisfree Apple Seed Deep Cleansing Foam 150ml","metadescription":"Sữa Rửa Mặt Cấp Nước Innisfree Apple Seed Deep Cleansing Foam chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc, giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng, giao siêu tốc 2h tại HCM. Mua ngay!","variants":[{"id":1031826894,"barcode":"8809560275512","available":true,"price":15900000.0,"sku":"8809560275512","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":29,"old_inventory_quantity":29,"title":"default","weight":300.0,"compare_at_price":22000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2018-08-01T02:51:27.376Z","created_at":"2017-08-15T04:44:31.732Z","not_allow_promotion":false}

Sữa Rửa Mặt Cấp Nước Apple Seed Deep Cleansing Foam 150ml

On Sale 159,000₫ Regular price 220,000₫

-34%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":30000000.0,"compare_at_price_min":30000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":30000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Kem Chống Nắng Lâu Trôi Innisfree Intensive Long Lasting Sunscreen Spf 50 Pa++++ 50ml</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/line_intensive_1_4529b9c580704d138222481a5f283fd9.jpg\" alt=\"INNISFREE\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/line_intensive_1_4529b9c580704d138222481a5f283fd9.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/img01_1_b7615c1f4c254cc3b68db98035d1cdda.jpg\" alt=\"INNISFREE\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/img01_1_b7615c1f4c254cc3b68db98035d1cdda.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/21276_top_2_bcb4fc2c997c4855b7b33489df2a6e01.jpg\" alt=\"innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/21276_top_2_bcb4fc2c997c4855b7b33489df2a6e01.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Innisfree Intensive Long Lasting Sunscreen Spf 50 Pa++++ 50ml</strong> là sản phẩm mới của Innisfree ra mắt vào đầu năm 2019. Với&nbsp;chiết xuất từ tinh dầu hoa hướng dương và lá trà xanh&nbsp;từ đảo Jeju bảo vệ da khỏe mạnh khỏi tia UV và môi trường có hại khác trong nhiều giờ mà không bị trôi bởi mồ hôi hay bã nhờn trên da.</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">Mùi hương dễ chịu, không làm khô da và không gây nổi mụn khi sử dụng. Kem tạo nên một lớp nền mỏng màu trắng trên da giúp da sáng hơn một tone nên rất phù hợp để làm kem nền trước khi trang điểm, kem thấm nhanh không gây hiện tượng nhờn dính cho da giúp&nbsp;da luôn sạch thoáng, mịn màng và có cảm giác dễ chịu.</p><h2 style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">Hướng Dẫn Sử Dụng:</h2><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>Sử dụng sau các bước dưỡng da và trước khi trang điểm. Lấy một lượng sản phẩm vừa đủ và dàn trải khắp vùng da mặt và vùng da cổ.</span></p><h2 style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">Lưu Ý Sử Dụng:</h2><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>Chỉ sử dụng ngoài da, tránh để sản phẩm dính vào mắt, miệng… khi sử dụng. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.</span><br></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/21276_l_1_6d64e49c24064fb8b0e824ce56163b4a.png","handle":"perfect-uv-protection-cream-long-lasting-50ml","id":1004682073,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/21276_l_1_6d64e49c24064fb8b0e824ce56163b4a.png"],"options":["Tiêu đề"],"price":19900000.0,"price_max":19900000.0,"price_min":19900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Innisfree Intensive Long Lasting Sunscreen Spf 50 Pa++++ 50ml","type":"Kem Chống Nắng","url":"/products/perfect-uv-protection-cream-long-lasting-50ml","pagetitle":"Kem Chống Nắng Innisfree Intensive Long Lasting Sunscreen Spf 50 Pa+++","metadescription":"Kem Chống Nắng Innisfree Intensive Long Lasting Sunscreen Spf 50 Pa+++ chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1031826925,"barcode":"8809612857864","available":true,"price":19900000.0,"sku":"8809612857864","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":28,"old_inventory_quantity":28,"title":"default","weight":200.0,"compare_at_price":30000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2017-04-03T03:48:23.126Z","created_at":"2017-03-22T08:58:06.857Z","not_allow_promotion":false}

Kem Chống Nắng Lâu Trôi Innisfree Intensive Long Lasting Sunscreen Spf 50 Pa++++ 50ml

On Sale 199,000₫ Regular price 300,000₫

Innisfree Perfect UV Protection Cream Long Lasting For Oily Skin 50m -24%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":30000000.0,"compare_at_price_min":30000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":30000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Kem Chống Nắng Lâu Trôi Dành Cho Da Dầu Innisfree Perfect UV Protection Cream Long Lasting For Oily Skin 50ml</h1><p><strong>Loại da phù hợp</strong>: Da dầu, da hỗn hợp</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Innisfree Perfect UV Protection Cream Long Lasting</strong>&nbsp;là kem chống nắng vật lý được chiết xuất từ trà xanh và tinh dầu hoa hướng dương, bảo vệ da bạn toàn diện trước tác động của ánh nắng mặt trời&nbsp;trong nhiều giờ mà không bị trôi bởi mồ hôi hay bã nhờn trên da.&nbsp;</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>Chất kem không nặng mặt, dễ dàng thấm nhanh vào da, không để lại hiện tượng nhờn dính, không gây bí da, giúp da bạn luôn thông thoáng và mịn màng. V</span>ới chỉ số chống nắng cao SPF50+/PA+++ bảo vệ da bạn tránh những tác động của tia UV suốt khoảng thời gian từ 10-12h.</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>Vì sản phẩm thuộc dòng kem chống nắng vật lý nên rất thích hợp để thay thế kem lót trang điểm.</span><br></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/img01__3_.jpg\" data-mce-src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/img01__3_.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Thành phần và công dụng:</strong></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">-&nbsp;<strong>Zinc oxide&nbsp;</strong><span>bảo vệ da một cách toàn diện bằng cách hấp thụ, phản xạ và phân tán tia UVA và UVB. Hơn nữa,&nbsp;zinc oxide&nbsp;đặc biệt không gây kích ứng cho da, bảo vệ da khỏi các triệu chứng ngoài da như mẩn đỏ.&nbsp;</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>-&nbsp;</span><strong>Dầu hạt hướng dương</strong>:&nbsp;rất giàu Vitamin A, C, D, E...&nbsp;tạo thành một “hàng rào” bảo vệ giúp da khỏe mạnh, chống lại tác hại của tia UV từ mặt trời. Vì có tính làm mềm nên dầu hạt hướng dương giữ được độ ẩm cần thiết cho da. Thêm nữa, nhờ đặc tính nhẹ nhàng, không gây nhờn, dầu hướng dương rất dễ thẩm thấu vào da, không gây bít lỗ chân lông. Các Vitamin và chất béo không bão hòa của dầu hướng dương có vai trò như chất chống Oxy hóa giúp tái tạo da và loại bỏ vi khuẩn gây mụn trứng cá.</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">- <strong>Trà xanh</strong> chứa Linoleic Acid, Catechin, Vitamin E và các chất khoáng có tác dụng phục hồi độ đàn hồi và sự tươi trẻ cho da, cung cấp độ ẩm cho da, kháng khuẩn, thải độc tố, chống oxi hóa, bảo vệ da chống lại các tác hại từ môi trường xung quanh.</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">-&nbsp;<strong>Chiết xuất rau má</strong><span>&nbsp;được biết đến với khả năng trị mụn, làm dịu da và làm lành vết thương tuyệt vời. Ngoài ra còn là nguồn cung cấp độ ẩm cho da, là mờ sẹo thâm&nbsp;giúp da thêm sáng khỏe và mịn màng hơn.</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree-perfect-uv-protection-cream-long-lasting-for-oily-skin-1_2048x2048.jpg\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" data-mce-src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree-perfect-uv-protection-cream-long-lasting-for-oily-skin-1_2048x2048.jpg\" data-mce-style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Hướng Dẫn Sử Dụng:</strong></p><div style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>&nbsp;-&nbsp;</span>Sau các bước làm sạch và chăm sóc da vào buổi sáng, cho một lượng kem vừu đủ ra tay, chấm lên 5 điểm trên mặt (trán, mũi, 2 má, cằm) và cổ rồi tán nhẹ. Có thể dùng như kem lót trang điểm.</div><div style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">- Sử dụng mỗi ngày, nên thoa kem trước khi tiếp xúc mới ánh nắng khoảng 30 phút.</div><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>- Thoa lại ít nhất mỗi 2 giờ, đặc biệt từ 10am-2pm là khoảng thời gian tia UV hoạt động mạnh nhất, cần tối đa việc chống nắng.&nbsp;</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong style=\"text-align: left;\" data-mce-style=\"text-align: left;\">Lưu Ý Khi Sử Dụng:</strong></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-align: left;\" data-mce-style=\"text-align: left;\">Chỉ sử dụng ngoài da, tránh để sản phẩm dính vào mắt, miệng. Nếu dính vào mắt, miệng thì rửa lại ngay với nước sạch. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát. Tránh xa tầm tay trẻ em.</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong style=\"text-align: left;\" data-mce-style=\"text-align: left;\">Thông tin thương hiệu:</strong></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong style=\"text-align: left;\" data-mce-style=\"text-align: left;\">INNISFREE</strong><span style=\"text-align: left;\" data-mce-style=\"text-align: left;\">&nbsp;- một thương hiệu mỹ phẩm của Hàn Quốc ra đời vào năm 2000, trực thuộc tập đoàn Amore Pacific. Lấy cảm hứng từ bài thơ \"Lake Isle of Innisfree\" của William Butter Yealts, 1888 các nhà sáng lập đã cho ra đời thương hiệu Innisfree và lấy 'Đảo Ngọc Jeju\" (hòn đảo thiên đường Innisfree ngoài đời thực) khởi nguồn cho tất cả các sản phẩm của mình. Với cam kết 5 KHÔNG: KHÔNG dầu khoáng, KHÔNG chất tạo màu nhân tạo, KHÔNG sử dụng nguyên liệu động vật, KHÔNG chất parabens, KHÔNG ethanol. Và 4 TIÊU CHÍ: sử dụng bao bì thân thiện môi trường, tất cả sản phẩm phế thải đều có thể tái chế, thành phần tinh khiết 100%, luôn nghiên cứu và tìm ra sản phẩm mới phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.</span></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_perfect_uv_protection_cream_long_lasting_for_oily_skin_50m_fdc8a78cb1bf47c480a1698fb53f07c7.jpg","handle":"perfect-uv-protection-cream-long-lasting-for-oily-skin-50m","id":1012616050,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_perfect_uv_protection_cream_long_lasting_for_oily_skin_50m_fdc8a78cb1bf47c480a1698fb53f07c7.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":22900000.0,"price_max":22900000.0,"price_min":22900000.0,"price_varies":false,"tags":["v:213000"],"template_suffix":null,"title":"Kem Chống Nắng Lâu Trôi Dành Cho Da Dầu Innisfree Perfect UV Protection Cream Long Lasting For Oily Skin 50m","type":"Kem Chống Nắng","url":"/products/perfect-uv-protection-cream-long-lasting-for-oily-skin-50m","pagetitle":"Innisfree Perfect UV Protection Cream Long Lasting For Oily Skin 50ml","metadescription":"Kem Chống Nắng Lâu Trôi Dành Cho Da Dầu Perfect UV Protection Cream Long Lasting For Oily Skin 50ml chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Cam kết chính hãng, giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1031826926,"barcode":"8806173590841","available":true,"price":22900000.0,"sku":"8806173590841","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":20,"old_inventory_quantity":20,"title":"default","weight":150.0,"compare_at_price":30000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2018-03-06T10:10:37.171Z","created_at":"2018-03-06T10:10:37.202Z","not_allow_promotion":false}

Kem Chống Nắng Lâu Trôi Dành Cho Da Dầu Perfect UV Protection Cream Long Lasting For Oily Skin 50ml

On Sale 229,000₫ Regular price 300,000₫

QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 15 Chili Brown Maple</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_vivid_cotton_ink_1_a8f7163676674cda8144dc809a5a8162.jpg\" alt=\"Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 15 Chili Brown Maple\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_vivid_cotton_ink_1_a8f7163676674cda8144dc809a5a8162.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_vivid_cotton_ink_2_8f760ee4b6544a7cbff49ad3ef860466.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_vivid_cotton_ink_2_8f760ee4b6544a7cbff49ad3ef860466.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/16e7a7b2e0c5f62cdadbe749f996870b_1_f1a6cc2c63964d5086bbff766a8c6142.jpg","handle":"son-kem-li-innisfree-vivid-cotton-ink-15-chili-brown-maple","id":1019505469,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/16e7a7b2e0c5f62cdadbe749f996870b_1_f1a6cc2c63964d5086bbff766a8c6142.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":15900000.0,"price_max":15900000.0,"price_min":15900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 15 Chili Brown Maple","type":"Son Kem","url":"/products/son-kem-li-innisfree-vivid-cotton-ink-15-chili-brown-maple","pagetitle":"Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 15 Chili Brown Maple","metadescription":"Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 15 Chili Brown Maple được sản xuất và nhâp khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1038622391,"barcode":"8809612853569","available":true,"price":15900000.0,"sku":"8809612853569","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":17,"old_inventory_quantity":17,"title":"Default Title","weight":100.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2019-04-10T07:47:38.641Z","created_at":"2019-04-10T07:47:38.67Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 15 Chili Brown Maple

159,000₫

Nước hoa hồng Innisfree Jeju Cherry Blossom Skin 200ml
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Nước Hoa Hồng Dưỡng Ẩm &amp; Sáng Da Innisfree Jeju Cherry Blossom Skin 200ml</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/nuoc_hoa_hong_innisfree_jeju_cherry_blossom_skin_200ml_b9549d3bcf964edebc5bf9dedfe4c427.jpg\" alt=\"Nước Hoa Hồng Innisfree Jeju Cherry Blossom Skin 200ml\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/nuoc_hoa_hong_innisfree_jeju_cherry_blossom_skin_200ml_b9549d3bcf964edebc5bf9dedfe4c427.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/nuoc_hoa_hong_innisfree_jeju_cherry_blossom_skin_79763d6a01454cccbe3989641db1d535.png\" alt=\"Nước Hoa Hồng Innisfree Jeju Cherry Blossom Skin 200ml\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/nuoc_hoa_hong_innisfree_jeju_cherry_blossom_skin_79763d6a01454cccbe3989641db1d535.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/nuoc_hoa_hong_innisfree_jeju_cherry_blossom_skin_200ml_b91cd6e003a341629bee07060015ac50.png\" alt=\"Nước Hoa Hồng Innisfree Jeju Cherry Blossom Skin 200ml\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/nuoc_hoa_hong_innisfree_jeju_cherry_blossom_skin_200ml_b91cd6e003a341629bee07060015ac50.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/common02_0ac6535b8d774b76988cdcc578eb61bd.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/common02_0ac6535b8d774b76988cdcc578eb61bd.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/nuoc_hoa_hong_innisfree_jeju_cherry_blossom_skin_200ml_7c1273aca1b14f3f8dddbc64af90f33b.jpg","handle":"nuoc-hoa-hong-innisfree-jeju-cherry-blossom-skin-200ml","id":1020035847,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/nuoc_hoa_hong_innisfree_jeju_cherry_blossom_skin_200ml_7c1273aca1b14f3f8dddbc64af90f33b.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":29000000.0,"price_max":29000000.0,"price_min":29000000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Nước Hoa Hồng Dưỡng Ẩm & Sáng Da Innisfree Jeju Cherry Blossom Skin 200ml","type":"Nước Cân Bằng","url":"/products/nuoc-hoa-hong-innisfree-jeju-cherry-blossom-skin-200ml","pagetitle":"Nước hoa hồng Innisfree Jeju Cherry Blossom Skin 200ml","metadescription":"Nước hoa hồng Innisfree Jeju Cherry Blossom Skin 200ml chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1039866402,"barcode":"8809612863285","available":true,"price":29000000.0,"sku":"8809612863285","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":15,"old_inventory_quantity":15,"title":"Default Title","weight":300.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2019-05-26T07:42:59.88Z","created_at":"2019-05-26T07:42:59.896Z","not_allow_promotion":false}

Nước Hoa Hồng Dưỡng Ẩm & Sáng Da Innisfree Jeju Cherry Blossom Skin 200ml

290,000₫

QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 10 Brown Tea Tulip</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_vivid_cotton_ink_1_a8f7163676674cda8144dc809a5a8162.jpg\" alt=\"Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 15 Chili Brown Maple\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_vivid_cotton_ink_1_a8f7163676674cda8144dc809a5a8162.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/vivid_cotton_ink_0b9a1ada862e4563a2c3f2d3c23830e0.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/vivid_cotton_ink_0b9a1ada862e4563a2c3f2d3c23830e0.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/1550481811_fdaa6c77ed3340c08e57e25225d179a0.png","handle":"son-kem-li-innisfree-vivid-cotton-ink-10-brown-tea-tulip","id":1019505936,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/1550481811_fdaa6c77ed3340c08e57e25225d179a0.png"],"options":["Tiêu đề"],"price":15900000.0,"price_max":15900000.0,"price_min":15900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 10 Brown Tea Tulip","type":"Son Kem","url":"/products/son-kem-li-innisfree-vivid-cotton-ink-10-brown-tea-tulip","pagetitle":"Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 10 Brown Tea Tulip","metadescription":"Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 10 Brown Tea Tulip là dòng son mới đến từ hãng Innisfree, mang lại sự ẩm mịn ngay từ lần đầu thoa lên và bền màu trong thời gian dài với chất son matte. Giao hàng toàn quốc, mua ngay tại Toptotoe!","variants":[{"id":1038623385,"barcode":"8809612853514","available":true,"price":15900000.0,"sku":"8809612853514","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":11,"old_inventory_quantity":11,"title":"Default Title","weight":100.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2019-04-10T08:26:50.718Z","created_at":"2019-04-10T08:26:50.739Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 10 Brown Tea Tulip

159,000₫

Innisfree Jeju Cherry Blossom Jelly Cream 50ml
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Kem Dưỡng Trắng Da Dạng Gel Innisfree Jeju Cherry Blossom Jelly Cream 50ml</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/duong_trang_da_dang_gel_innisfree_jeju_cherry_blossom_jelly_cream_50ml_2d40f61836404a3bb885c2ad946f16ee.jpg\" alt=\"Kem Dưỡng Trắng Da Dạng Gel Innisfree Jeju Cherry Blossom Jelly Cream 50ml\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/duong_trang_da_dang_gel_innisfree_jeju_cherry_blossom_jelly_cream_50ml_2d40f61836404a3bb885c2ad946f16ee.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_jeju_cherry_blossom_jelly_cream_50ml_fc5424469db642319574a5386cab7a53.png\" alt=\"Innisfree Jeju Cherry Blossom Jelly Cream 50ml\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_jeju_cherry_blossom_jelly_cream_50ml_fc5424469db642319574a5386cab7a53.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/kem_duong_trang_da_innisfree_jeju_cherry_blossom_jelly_cream_286305513ae24b39b8310cf9910f0834.jpg\" alt=\"Kem Dưỡng Trắng Da Innisfree Jeju Cherry Blossom Jelly Cream 50ml\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/kem_duong_trang_da_innisfree_jeju_cherry_blossom_jelly_cream_286305513ae24b39b8310cf9910f0834.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_jeju_cherry_blossom_b9d2cd1a60c74905bf5ef9f2b2d6ca16.png\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_jeju_cherry_blossom_b9d2cd1a60c74905bf5ef9f2b2d6ca16.png\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/cream_common01_3_2a4cd23143114633a3dfa2a6df4d1494.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/cream_common01_3_2a4cd23143114633a3dfa2a6df4d1494.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/common02_0ac6535b8d774b76988cdcc578eb61bd.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/common02_0ac6535b8d774b76988cdcc578eb61bd.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_jeju_cherry_blossom_jelly_cream_50ml_437d9d5912d34530957f8be652464ad3.jpg","handle":"kem-duong-trang-da-innisfree-jeju-cherry-blossom-jelly-cream-50ml","id":1019312271,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_jeju_cherry_blossom_jelly_cream_50ml_437d9d5912d34530957f8be652464ad3.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":33000000.0,"price_max":33000000.0,"price_min":33000000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Kem Dưỡng Trắng Da Innisfree Jeju Cherry Blossom Jelly Cream 50ml","type":"Kem Dưỡng Da","url":"/products/kem-duong-trang-da-innisfree-jeju-cherry-blossom-jelly-cream-50ml","pagetitle":"Gel Dưỡng Trắng Da Innisfree Jeju Cherry Blossom Jelly Cream 50ml","metadescription":"Gel Dưỡng Trắng Da Innisfree Jeju Cherry Blossom Jelly Cream 50ml chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1038228989,"barcode":"8809612863308","available":true,"price":33000000.0,"sku":"8809612863308","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":11,"old_inventory_quantity":11,"title":"Default Title","weight":200.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2019-03-29T07:02:01.128Z","created_at":"2019-03-29T07:02:01.203Z","not_allow_promotion":false}

Kem Dưỡng Trắng Da Innisfree Jeju Cherry Blossom Jelly Cream 50ml

330,000₫

QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Kem Chống Nắng Innisfree&nbsp;Perfect UV Protection Cream Anti Pollution SPF50+ PA++++ 50ml</h1><p><strong>Loại da phù hợp:</strong> Mọi loại da</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>Kem chống nắng&nbsp;</span><strong>Innisfree Perfect UV Protection Cream Anti Pollution<span>&nbsp;</span></strong><span>có khả năng chống lại sự ô nhiễm, ngăn chặn sự xâm nhập của các chât gây ô nhiễm vào da ở trong nhà, ngoài trời hay cả ở dưới nước nhờ</span><strong><span>&nbsp;</span>tao thành một bộ lọc mịn và vô hình để bảo vệ da.</strong></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree-anti-pollution-1024x620_2048x2048.jpg\" data-mce-src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree-anti-pollution-1024x620_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree-perfect-uv-protection-cream-anti-pollution_2048x2048.jpg\" data-mce-src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree-perfect-uv-protection-cream-anti-pollution_2048x2048.jpg\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/anti-polution-1_df1c5e2ea07347c5b07016789b907ab5_2048x2048.jpg\" data-mce-src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/anti-polution-1_df1c5e2ea07347c5b07016789b907ab5_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Hướng Dẫn Sử Dụng:</strong><br>Sử dụng sau các bước dưỡng da và trước khi trang điểm. Lấy một lượng sản phẩm vừa đủ và dàn trải khắp vùng da mặt và vùng da cổ.<br></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Lưu Ý Khi Sử Dụng:</strong><br>Sử dụng trước khi ra nắng 15 phút, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh để sản phẩm dính vào mắt và môi khi sử dụng.<br></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Innisfree:</strong><br>Innisfree là một thương hiệu mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên thuộc thuộc Tập đoàn mỹ phẩm AmorePacific của Hàn Quốc Innisfree là dòng mỹ phẩm hướng đến thiên nhiên được thành lập bởi AmorePacific vào năm 2000. Tên gọi của thương hiệu có nguồn gốc từ bài thơ 'The Lake Isle of Innisfree' của nhà thơ W. B. Yeats người Ai-len. Đây là một trong số ít các thương hiệu Hàn Quốc có sử dụng các thành phần tự nhiên có chứng nhận của tổ chức chứng nhận sản phẩm hữu cơ ECOCERT của Pháp</p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/kem_chong_nang_chong_uv_hoan_hao_innisfree_perfect_uv_protection_cream_anti_pollution_spf50_pa_html_500x500_b3b623509aaf4459b5269199121ee08b.jpg","handle":"perfect-uv-protection-cream-anti-pollution-spf50-pa-50ml","id":1016527076,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/kem_chong_nang_chong_uv_hoan_hao_innisfree_perfect_uv_protection_cream_anti_pollution_spf50_pa_html_500x500_b3b623509aaf4459b5269199121ee08b.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":24900000.0,"price_max":24900000.0,"price_min":24900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Kem Chống Nắng Innisfree Perfect UV Protection Cream Anti Pollution SPF50+ PA++++ 50ml","type":"Kem Chống Nắng","url":"/products/perfect-uv-protection-cream-anti-pollution-spf50-pa-50ml","pagetitle":"Perfect UV Protection Cream Anti Pollution SPF50+ PA++++ 50ml","metadescription":"Kem Chống Nắng Innisfree Perfect UV Protection Cream Anti Pollution SPF50+ PA++++ 50ml chính hãng giá tốt nhất tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1031826924,"barcode":"8809560242095","available":true,"price":24900000.0,"sku":"8809560242095","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":11,"old_inventory_quantity":11,"title":"default","weight":200.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2018-08-12T04:16:08.975Z","created_at":"2018-08-12T04:16:09.012Z","not_allow_promotion":false}

Kem Chống Nắng Innisfree Perfect UV Protection Cream Anti Pollution SPF50+ PA++++ 50ml

249,000₫

Innisfree Intensive Triple Care Sunscreen Spf 50 Pa++++ 50ml -18%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":28000000.0,"compare_at_price_min":28000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":28000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Kem Chống Nắng Innisfree Intensive Triple Care Sunscreen Spf 50 Pa++++ 50ml<strong></strong><br></h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/line_intensive_1_4529b9c580704d138222481a5f283fd9.jpg\" alt=\"Innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/line_intensive_1_4529b9c580704d138222481a5f283fd9.jpg\"><span></span><br></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/img01_3_f308abc31613407983d0dcd4538a91ba.jpg\" alt=\"Innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/img01_3_f308abc31613407983d0dcd4538a91ba.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/21276_top_4_749663829480407e98a5c20fc32ee96b.jpg\" alt=\"Innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/21276_top_4_749663829480407e98a5c20fc32ee96b.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Thành phần và công dụng:</strong><br></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">- <strong>Chiết xuất lá</strong>&nbsp;<strong>trà xanh</strong> chứa Linoleic Acid, Catechin, Vitamin E và các chất khoáng có tác dụng phục hồi độ đàn hồi và sự tươi trẻ cho da, cung cấp độ ẩm cho da, kháng khuẩn, thải độc tố, chống oxi hóa, bảo vệ da chống lại các tác hại từ môi trường xung quanh.</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">- <strong>Chiết xuất nghệ</strong>: các thành phần<span>&nbsp;curcumon, turmeron, turmerin trong nghệ có tác dụng nhanh làm lành vết thương, làm chậm quá trình lão hóa, xóa bỏ tàn nhang, ngăn ngừa các nếp nhăn giúp làm cho da dẻ hồng hào và trắng sáng hơn.</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>-&nbsp;<strong>Hạt chia&nbsp;</strong>là một loại hạt rất giàu dinh dưỡng, một thực phẩm rất giàu axit béo Omega – 3. Đồng thời, hạt chia có thể hấp thụ nước gấp 10 lần so với trọng lượng của hạt giúp tập trung lưu giữ lượng nước cho làn da.&nbsp;</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>-&nbsp;</span><strong>Dầu hạt hướng dương</strong>:&nbsp;rất giàu Vitamin A, C, D, E...&nbsp;tạo thành một “hàng rào” bảo vệ giúp da khỏe mạnh, chống lại tác hại của tia UV từ mặt trời. Vì có tính làm mềm nên dầu hạt hướng dương giữ được độ ẩm cần thiết cho da. Thêm nữa, nhờ đặc tính nhẹ nhàng, không gây nhờn, dầu hướng dương rất dễ thẩm thấu vào da, không gây bít lỗ chân lông.&nbsp;</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>- Niacinamide </strong>là một dẫn xuất của Vitamin B3, loại vitamin rất quan trọng trong việc hồi phục các vấn đề về viêm do mụn, da sạm màu, da lão hóa và mất nước. Niacinamide giúp tăng sinh ceramide, collagen, se nhỏ lỗ chân lông, từ đó sẽ giúp da trẻ trung và tươi sáng hơn. Lành tính với làn da, độ bền vững với các tác nhân từ môi trường cao hơn hẳn so với vitamin C hay vitamin A.<br></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Hướng Dẫn Sử Dụng:</strong></p><div style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>&nbsp;-&nbsp;</span>Sau các bước làm sạch và chăm sóc da vào buổi sáng, cho một lượng kem vừu đủ ra tay, chấm lên 5 điểm trên mặt (trán, mũi, 2 má, cằm) và cổ rồi tán nhẹ. Có thể dùng như kem lót trang điểm.</div><div style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">- Sử dụng mỗi ngày, nên thoa kem trước khi tiếp xúc mới ánh nắng khoảng 30 phút.</div><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>- Thoa lại ít nhất mỗi 2 giờ, đặc biệt từ 10am-2pm là khoảng thời gian tia UV hoạt động mạnh nhất, cần tối đa việc chống nắng.&nbsp;</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Lưu Ý Khi Sử Dụng:</strong></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span>Chỉ sử dụng ngoài da, tránh để sản phẩm dính vào mắt, miệng. Nếu dính vào mắt, miệng thì rửa lại ngay với nước sạch. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát. Tránh xa tầm tay trẻ em.</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Thông tin thương hiệu</strong></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>INNISFREE</strong><span>&nbsp;- một thương hiệu mỹ phẩm của Hàn Quốc ra đời vào năm 2000, trực thuộc tập đoàn Amore Pacific. Lấy cảm hứng từ bài thơ \"Lake Isle of Innisfree\" của William Butter Yealts, 1888 các nhà sáng lập đã cho ra đời thương hiệu Innisfree và lấy 'Đảo Ngọc Jeju\" (hòn đảo thiên đường Innisfree ngoài đời thực) khởi nguồn cho tất cả các sản phẩm của mình. Với cam kết 5 KHÔNG: KHÔNG dầu khoáng, KHÔNG chất tạo màu nhân tạo, KHÔNG sử dụng nguyên liệu động vật, KHÔNG chất parabens, KHÔNG ethanol. Và 4 TIÊU CHÍ: sử dụng bao bì thân thiện môi trường, tất cả sản phẩm phế thải đều có thể tái chế, thành phần tinh khiết 100%, luôn nghiên cứu và tìm ra sản phẩm mới phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.</span></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_intensive_triple_care_sunscreen_spf_50_pa_50ml_e3f581bdbe0946fa88316d80ee93ac1f.png","handle":"perfect-uv-protection-cream-triple-care-spf-50-pa-50ml","id":1005466715,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_intensive_triple_care_sunscreen_spf_50_pa_50ml_e3f581bdbe0946fa88316d80ee93ac1f.png"],"options":["Tiêu đề"],"price":22900000.0,"price_max":22900000.0,"price_min":22900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Kem Chống Nắng Innisfree Intensive Triple Care Sunscreen Spf 50 Pa++++ 50ml","type":"Kem Chống Nắng","url":"/products/perfect-uv-protection-cream-triple-care-spf-50-pa-50ml","pagetitle":"Innisfree Intensive Triple Care Sunscreen Spf 50 Pa++++ 50ml","metadescription":"Kem Chống Nắng Innisfree Intensive Triple Care Sunscreen Spf 50 Pa++++ 50ml được chiết xuất từ hoa hướng dương và lá trà xanh, giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím UVA-UVB trực tiếp từ ánh nắng mặt trời và bức xạ từ máy tính. Giao hàng toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay tại Toptotoe!","variants":[{"id":1031089973,"barcode":"8809612857871","available":true,"price":22900000.0,"sku":"8809612857871","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":11,"old_inventory_quantity":11,"title":"default","weight":150.0,"compare_at_price":28000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2017-05-29T05:26:28.225Z","created_at":"2017-05-29T05:27:28.272Z","not_allow_promotion":false}

Kem Chống Nắng Perfect UV Protection Cream Triple Care Spf 50 Pa+++ 50ml

On Sale 229,000₫ Regular price 280,000₫

QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 08 Dried Tulip Nude</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_vivid_cotton_ink_1_a8f7163676674cda8144dc809a5a8162.jpg\" alt=\"Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 15 Chili Brown Maple\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_vivid_cotton_ink_1_a8f7163676674cda8144dc809a5a8162.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/vivid_cotton_ink_0b9a1ada862e4563a2c3f2d3c23830e0.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/vivid_cotton_ink_0b9a1ada862e4563a2c3f2d3c23830e0.jpg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_kem_li_innisfree_vivid_cotton_ink_08_dried_tulip_nude_e477b00c1feb450eb726304e17cc5755.png","handle":"son-kem-li-innisfree-vivid-cotton-ink-08-dried-tulip-nude","id":1019505949,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/son_kem_li_innisfree_vivid_cotton_ink_08_dried_tulip_nude_e477b00c1feb450eb726304e17cc5755.png"],"options":["Tiêu đề"],"price":15900000.0,"price_max":15900000.0,"price_min":15900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 08 Dried Tulip Nude","type":"Son Kem","url":"/products/son-kem-li-innisfree-vivid-cotton-ink-08-dried-tulip-nude","pagetitle":"Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 08 Dried Tulip Nude","metadescription":"Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 08 Dried Tulip Nude là dòng son mới đến từ hãng Innisfree, mang lại sự ẩm mịn ngay từ lần đầu thoa lên và bền màu trong thời gian dài với chất son matte. Giao hàng toàn quốc, mua ngay tại Toptotoe!","variants":[{"id":1038623399,"barcode":"8809612853507","available":true,"price":15900000.0,"sku":"8809612853507","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":10,"old_inventory_quantity":10,"title":"Default Title","weight":100.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2019-04-10T08:28:23.153Z","created_at":"2019-04-10T08:28:23.171Z","not_allow_promotion":false}

Son Kem Lì Innisfree Vivid Cotton Ink 08 Dried Tulip Nude

159,000₫

Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask 2X 100ml -18%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":34000000.0,"compare_at_price_min":34000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":34000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"><span>Mặt Nạ Đất Sét&nbsp;Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask 2X&nbsp;</span><span>100ml</span></h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/mat_na_dat_set_innisfree_super_volcanic_pore_clay_mask_2x_100ml__1__80cf7dd0ab4b4eac9fba028e99cf057f.jpg\" alt=\"Mặt Nạ Đất Sét&nbsp;Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask 2X&nbsp;100ml\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/mat_na_dat_set_innisfree_super_volcanic_pore_clay_mask_2x_100ml__1__80cf7dd0ab4b4eac9fba028e99cf057f.jpg\"></p><p><span><strong></strong></span><span></span><span></span><strong></strong><span><strong>Cách sử dụng:</strong></span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>1. Khi lỗ chân lông bị bám bụi bẩn và vi khuẩn làm da bạn bị xỉn màu&nbsp;</strong></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">B1: Rửa mặt sạch bằng<span>&nbsp;sữa rửa mặt và nước cân bằng</span></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">B2: Thoa nhẹ nhàng kem lên mặt (trừ phần mắt và miệng), massage khoảng 1 – 2 phút</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">B3: Đợi khoảng 10 phút rồi rửa sạch mặt với nước ấm.</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">B4: Tiếp tục các bước chăm sóc da<br></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/mat_na_dat_set_innisfree_super_volcanic_pore_clay_mask_2x_100ml__4aa86a988ca84d8a947a73fa5218afbd.gif\" alt=\"Mặt Nạ Đất Sét&nbsp;Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask 2X&nbsp;100ml\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/mat_na_dat_set_innisfree_super_volcanic_pore_clay_mask_2x_100ml__4aa86a988ca84d8a947a73fa5218afbd.gif\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" data-mce-style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"><br></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>2. Khi bạn lo lắng về sự xuất hiện quá nhiều của mụn đầu đen:</strong></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">B1: Lấy một lượng vừa đủ để bôi một lớp dày đều trên bề mặt da</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">B2: Mát xa nhẹ nhàng và sau đó để nguyên trong khoảng 15 phút</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">B3: Rửa sạch với nước ấm<br></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/innis-57-4-_2048x2048.jpg\" data-mce-src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/innis-57-4-_2048x2048.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>3. Khi bạn bị mụn:</strong></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">B1: Dùng trước khi đi ngủ</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">B2: Lấy miếng bông cotton thấm sản phẩm và chấm lên những vết mụn của bạn</p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\">B3: Để qua đêm và rửa lại thật sạch với nước vào sáng hôm sau<br></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><strong>Thông Tin Thương Hiệu:</strong></p><p style=\"text-align: justify;\" data-mce-style=\"text-align: justify;\"><span><strong>INNISFREE -</strong>&nbsp;một thương hiệu mỹ phẩm của Hàn Quốc ra đời vào năm 2000, trực thuộc tập đoàn Amore Pacific. Lấy cảm hứng từ bài thơ&nbsp;<em><strong>\"Lake Isle of Innisfree\"</strong></em>&nbsp;của William Butter Yealts, 1888 các nhà sáng lập đã cho ra đời thương hiệu Innisfree và lấy&nbsp;<em><strong>'Đảo Ngọc Jeju\"</strong></em>(hòn đảo thiên đường Innisfree ngoài đời thực) khởi nguồn cho tất cả các sản phẩm của mình. Với cam kết&nbsp;<strong>5 KHÔNG</strong>: KHÔNG dầu khoáng, KHÔNG chất tạo màu nhân tạo, KHÔNG sử dụng nguyên liệu động vật, KHÔNG chất parabens, KHÔNG ethanol. Và<strong>&nbsp;4 TIÊU CHÍ</strong>: sử dụng bao bì thân thiện môi trường, tất cả sản phẩm phế thải đều có thể tái chế, thành phần tinh khiết 100%, luôn nghiên cứu và tìm ra sản phẩm mới phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.</span></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_super_volcanic_pore_clay_mask_2x_100ml_d653cdba2a0b4264aa77dda1b4613fb2.png","handle":"super-volcanic-pore-clay-mask-100ml","id":1016083879,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_super_volcanic_pore_clay_mask_2x_100ml_d653cdba2a0b4264aa77dda1b4613fb2.png"],"options":["Tiêu đề"],"price":27900000.0,"price_max":27900000.0,"price_min":27900000.0,"price_varies":false,"tags":["v:217000"],"template_suffix":null,"title":"Mặt Nạ Đất Sét Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask 2X 100ml","type":"Mặt Nạ Rửa","url":"/products/super-volcanic-pore-clay-mask-100ml","pagetitle":"Mặt Nạ Đất Sét Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask 2X 100ml","metadescription":"Mặt Nạ Đất Sét Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask thành phần chính từ đất sét và tro bụi núi lửa Jeju Hàn Quốc, đặc biệt hiệu quả trong việc làm se khít lỗ chân lông, loại bỏ bã nhờn, cho làn da thoáng mát và mượt mà.\nMỹ phẩm chính hãng giá tốt. Giao hàng toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1031826929,"barcode":"8809612864350","available":true,"price":27900000.0,"sku":"8809612864350","option1":"default","option2":"","option3":"","options":["default"],"inventory_quantity":10,"old_inventory_quantity":10,"title":"default","weight":250.0,"compare_at_price":34000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2018-07-12T05:02:53.422Z","created_at":"2018-07-12T05:02:53.454Z","not_allow_promotion":false}

Mặt Nạ Đất Sét Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask 2X 100ml

On Sale 279,000₫ Regular price 340,000₫

Innisfree Green Tea Balancing Cream EX 50ML -24%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":38000000.0,"compare_at_price_min":38000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":38000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Kem Dưỡng Dành Cho Da Hỗn Hợp Innisfree Green Tea Balancing Cream EX 50ML</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_green_tea_balancing_cream_ex_50ml_773eaee310df482eac0dcc73baef31cd.jpeg\" alt=\"Innisfree Green Tea Balancing Cream EX 50ml\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_green_tea_balancing_cream_ex_50ml_773eaee310df482eac0dcc73baef31cd.jpeg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_green_tea_seed_eye_face_ball_07ba1947b4a54cae87008c0182e46407.jpeg\" alt=\"Innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_green_tea_seed_eye_face_ball_07ba1947b4a54cae87008c0182e46407.jpeg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/d7846fd93fec815217ecc2be6e417f7f_45ab29356f0f471baceba5b600199319.jpeg\" alt=\"Innisfree\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/d7846fd93fec815217ecc2be6e417f7f_45ab29356f0f471baceba5b600199319.jpeg\"><span></span><br></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_green_tea_balancing_cream_ex_50ml__1__028d5c88a9db4d30be5fa3e1987d0832.jpg","handle":"green-tea-balancing-cream-50ml","id":1004360088,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_green_tea_balancing_cream_ex_50ml__1__028d5c88a9db4d30be5fa3e1987d0832.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":28900000.0,"price_max":28900000.0,"price_min":28900000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Kem Dưỡng Dành Cho Da Hỗn Hợp Innisfree Green Tea Balancing Cream EX 50ML","type":"Kem Dưỡng Da","url":"/products/green-tea-balancing-cream-50ml","pagetitle":"Kem Dưỡng Innisfree Green Tea Balancing Cream EX 50Ml","metadescription":"Kem Dưỡng Dành Cho Da Hỗ Hợp Innisfree Green Tea Balancing Cream EX giá tốt nhất thị trường tại Toptotoe. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng, giao siêu tốc 2h tại TP.HCM. Mua ngay!","variants":[{"id":1031826895,"barcode":"8809612852579","available":true,"price":28900000.0,"sku":"8809612852579","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":8,"old_inventory_quantity":8,"title":"Default Title","weight":120.0,"compare_at_price":38000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2017-04-03T03:44:31.201Z","created_at":"2017-02-27T08:32:50.869Z","not_allow_promotion":false}

Kem Dưỡng Dành Cho Da Hỗn Hợp Green Tea Balancing Cream 50Ml

On Sale 289,000₫ Regular price 380,000₫

-58%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":13000000.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":true,"compare_at_price":13000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Chì Kẻ Mày&nbsp;Innisfree Auto Eyebrow Pencil</h1><p><span><span></span></span><span></span><br></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_auto_eyebrow_pencil_0_3g_8aa986dba7db4f78aef73bffdb6c31cb.jpeg\" alt=\"Innisfree Auto Eyebrow Pencil 0.3g\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_auto_eyebrow_pencil_0_3g_8aa986dba7db4f78aef73bffdb6c31cb.jpeg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_auto_eyebrow_pencil_0_3g_2_5471fb61e9d34a0887b3d5339ed9e2fb.jpeg\" alt=\"Innisfree Auto Eyebrow Pencil 0.3g\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/innisfree_auto_eyebrow_pencil_0_3g_2_5471fb61e9d34a0887b3d5339ed9e2fb.jpeg\"></p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/no.01.jpg","handle":"innisfree-auto-eyebrow-pencil-black","id":1004354674,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/no.01.jpg","https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_auto_eyebrow_pencil_urban_brown_0_3g_6_0f05eb4a6c17457f820b8d5c0d467f09.png","https://product.hstatic.net/1000062910/product/no_02_black_grande_5b73b343483d461fa78f7a4f8108cc3e.jpg","https://product.hstatic.net/1000062910/product/no_03_grey_grande_01d109efcdc44e11803aa961de447b14.jpg","https://product.hstatic.net/1000062910/product/no_07_honey_brown_grande_aefcf35f6fc440dc8dc1d58aea390b27.jpg","https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_auto_eyebrow_pencil_0_3g_no_05_6bf76853801249338fe2764abfea8516.png","https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_auto_eyebrow_pencil_0_3g_no_05_1_a2516466a7b240c7929ce2fcdcdcaccc.png"],"options":["Màu sắc"],"price":5500000.0,"price_max":5500000.0,"price_min":5500000.0,"price_varies":false,"tags":[],"template_suffix":null,"title":"Chì Kẻ Mày Innisfree Auto Eyebrow Pencil","type":"Kẻ Chân Mày","url":"/products/innisfree-auto-eyebrow-pencil-black","pagetitle":"Innisfree Auto Eyebrow Pencil Black","metadescription":"Chì Kẻ Mày Innisfree Auto Eyebrow Pencil. Cam kết giá tốt nhất thị trường. Đảm bảo hàng chính hãng. Giao hàng toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay tại Toptotoe.vn","variants":[{"id":1031089454,"barcode":null,"available":false,"price":5500000.0,"sku":"8806173587575","option1":"01 Rose Brown","option2":"","option3":"","options":["01 Rose Brown"],"inventory_quantity":0,"old_inventory_quantity":0,"title":"01 Rose Brown","weight":100.0,"compare_at_price":13000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1106968971,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":1,"product_id":1004354674,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/no.01.jpg","variant_ids":[1031089454]}},{"id":1031089449,"barcode":"8806173587582","available":true,"price":5500000.0,"sku":"8806173587582","option1":"02 Black","option2":"","option3":"","options":["02 Black"],"inventory_quantity":8,"old_inventory_quantity":8,"title":"02 Black","weight":100.0,"compare_at_price":13000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1110134344,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":3,"product_id":1004354674,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/no_02_black_grande_5b73b343483d461fa78f7a4f8108cc3e.jpg","variant_ids":[1031089449]}},{"id":1031089450,"barcode":"8806173587599","available":true,"price":5500000.0,"sku":"8806173587599","option1":"03 Gray","option2":"","option3":"","options":["03 Gray"],"inventory_quantity":7,"old_inventory_quantity":7,"title":"03 Gray","weight":100.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1110134462,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":4,"product_id":1004354674,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/no_03_grey_grande_01d109efcdc44e11803aa961de447b14.jpg","variant_ids":[1031089450]}},{"id":1031089451,"barcode":"8806173587605","available":false,"price":5500000.0,"sku":"8809560241364","option1":"04 Ash Brown","option2":"","option3":"","options":["04 Ash Brown"],"inventory_quantity":0,"old_inventory_quantity":0,"title":"04 Ash Brown","weight":100.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1110135521,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":7,"product_id":1004354674,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_auto_eyebrow_pencil_0_3g_no_05_1_a2516466a7b240c7929ce2fcdcdcaccc.png","variant_ids":[1031089451]}},{"id":1031089452,"barcode":"8806173589517","available":false,"price":5500000.0,"sku":"8806173589517","option1":"05 Espresso Brown","option2":"","option3":"","options":["05 Espresso Brown"],"inventory_quantity":0,"old_inventory_quantity":0,"title":"05 Espresso Brown","weight":100.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1110135208,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":6,"product_id":1004354674,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_auto_eyebrow_pencil_0_3g_no_05_6bf76853801249338fe2764abfea8516.png","variant_ids":[1031089452]}},{"id":1031089453,"barcode":null,"available":false,"price":5500000.0,"sku":"8806173589524","option1":"06 Urban Brown","option2":"","option3":"","options":["06 Urban Brown"],"inventory_quantity":0,"old_inventory_quantity":0,"title":"06 Urban Brown","weight":100.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1110134292,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":2,"product_id":1004354674,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_auto_eyebrow_pencil_urban_brown_0_3g_6_0f05eb4a6c17457f820b8d5c0d467f09.png","variant_ids":[1031089453]}},{"id":1031089455,"barcode":null,"available":false,"price":5500000.0,"sku":"8806173589531","option1":"07 Honey Brown","option2":"","option3":"","options":["07 Honey Brown"],"inventory_quantity":0,"old_inventory_quantity":0,"title":"07 Honey Brown","weight":100.0,"compare_at_price":13000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1110134687,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":5,"product_id":1004354674,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/no_07_honey_brown_grande_aefcf35f6fc440dc8dc1d58aea390b27.jpg","variant_ids":[1031089455]}}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2017-04-03T03:45:10.872Z","created_at":"2017-02-27T07:56:42.642Z","not_allow_promotion":false}

Chì Kẻ Chân Mày Innisfree Auto Eyebrow Pencil Black

On Sale 55,000₫ Regular price 130,000₫

QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":0.0,"compare_at_price_min":0.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":0.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\">Set Tinh Chất Dưỡng Ẩm Trà Xanh Innisfree Green Tea Seed Serum</h1><p>Tinh chất dưỡng được chiết xuất hoàn toàn từ lá trà xanh tự nhiên được trồng trên đảo Jeju giàu Amino Acid và khoáng chất giúp dưỡng ẩm làn da. Công nghệ độc quyền Dual Moisture-Rising Technology™ kết hợp giữa lá trà xanh và tinh dầu trà nguyên chất giúp dưỡng ẩm sâu trong làn da, đồng thời tạo một bức tường giữ ẩm bên trong làn da cả ngày dài.</p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/img01__1__ad0f162fba524c058a7779ea906cfe1e.jpg\" alt=\"Innisfree Green Tea Seed Serum\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/img01__1__ad0f162fba524c058a7779ea906cfe1e.jpg\"></p><p><br><strong>Thành Phần:</strong><br>Thành phần Trà xanh được thu hoạch từ những cánh đồng trên đảo Jeju, nổi tiếng với đời sống thực vật sạch sẽ và phong phú. Chứa nhiều acid amin và khoáng chất có tác dụng dưỡng ẩm và kháng khuẩn cho da.</p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/img02__1__95d0a4b6b610420f9a8af54f007d4f28.jpg\" alt=\"Innisfree Green Tea Seed Serum\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/img02__1__95d0a4b6b610420f9a8af54f007d4f28.jpg\"></p><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/img03_3a3d8e1e34824b4e89f0b9123db0445a.jpg\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/img03_3a3d8e1e34824b4e89f0b9123db0445a.jpg\"></p><p><strong><br></strong></p><h1>New Innisfree Green Tea Line</h1><p><img src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-08-02_at_4.21.47_pm.png\" data-mce-src=\"https://file.hstatic.net/1000062910/file/screen_shot_2018-08-02_at_4.21.47_pm.png\"></p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/e62b6e0f3cf7d72863126ed2bf73a56e.jpg\" data-mce-src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/e62b6e0f3cf7d72863126ed2bf73a56e.jpg\"></p><p><br><strong>Hướng Dẫn Sử Dụng:</strong><br>Sử dụng sau khi thoa nước cân bằng, lấy một lượng vừa đủ thoa đều nhẹ nhàng khắp mặt theo hướng từ trong ra ngoài.<br><strong>Lưu Ý Khi Sử Dụng:</strong><br>Chỉ sử dụng ngoài da, tránh để sản phẩm dính vào mắt, miệng… khi sử dụng. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.<br><strong>Innisfree:</strong><br>Innisfree là một thương hiệu mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên thuộc thuộc Tập đoàn mỹ phẩm AmorePacific của Hàn Quốc Innisfree là dòng mỹ phẩm hướng đến thiên nhiên được thành lập bởi AmorePacific vào năm 2000. Tên gọi của thương hiệu có nguồn gốc từ bài thơ 'The Lake Isle of Innisfree' của nhà thơ W. B. Yeats người Ai-len. Đây là một trong số ít các thương hiệu Hàn Quốc có sử dụng các thành phần tự nhiên có chứng nhận của tổ chức chứng nhận sản phẩm hữu cơ ECOCERT của Pháp.</p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_green_tea_seed_serum_2284ebb50c3b47c48a8f255c25f9220e.png","handle":"innisfree-green-tea-seed-serum","id":1017987092,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_green_tea_seed_serum_2284ebb50c3b47c48a8f255c25f9220e.png"],"options":["Kích thước"],"price":45000000.0,"price_max":45000000.0,"price_min":45000000.0,"price_varies":false,"tags":["Noel"],"template_suffix":null,"title":"Tinh Chất Dưỡng Ẩm Trà Xanh Innisfree Green Tea Seed Serum Special Set","type":"Tinh Chất Dưỡng Da","url":"/products/innisfree-green-tea-seed-serum","pagetitle":"Innisfree Green Tea Seed Serum","metadescription":"Tinh Chất Dưỡng Ẩm Trà Xanh Innisfree Green Tea Seed Serum 80ml chính hãng được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc giá tốt nhất tại Toptotoe. Cam kết chính hãng, giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!","variants":[{"id":1035382222,"barcode":"8809560244495","available":true,"price":45000000.0,"sku":"8809612871006","option1":"80ml","option2":"","option3":"","options":["80ml"],"inventory_quantity":7,"old_inventory_quantity":7,"title":"80ml","weight":400.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":{"id":1106974943,"created_at":"0001-01-01T00:00:00","position":1,"product_id":1017987092,"updated_at":"0001-01-01T00:00:00","src":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/innisfree_green_tea_seed_serum_2284ebb50c3b47c48a8f255c25f9220e.png","variant_ids":[1035382222]}}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2018-12-13T04:23:35.771Z","created_at":"2018-12-13T04:23:35.947Z","not_allow_promotion":false}

Tinh Chất Dưỡng Ẩm Innisfree Green Tea Seed Serum

450,000₫

-40%
QUICK VIEW {"available":true,"compare_at_price_max":25000000.0,"compare_at_price_min":25000000.0,"compare_at_price_varies":false,"compare_at_price":25000000.0,"content":null,"description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Kem Chống Nắng Innisfree Daily Uv&nbsp;Protection Cream Mild Spf 35 Pa++</h1><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/img01_b671b5be3f6d41fba8f8adc5700c7710.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\">là kem chống nắng hằng ngày, không nhờn, không rít. Chứa thành phần dưỡng ẩm tạo sự tươi mới cho làn da.</p><p style=\"text-align: justify;\">Được chiết xuất từ trà xanh và dầu hoa hướng dương được trồng trên đảo Jeju không có phân bón hóa học.</p><p style=\"text-align: justify;\">Chất kem dạng nước water-base thấm nhanh vào da không gây nhờn rít và bóng da.&nbsp;</p><p style=\"text-align: justify;\">Giúp làm dịu da khi tiếp xúc với tia uv.</p><p style=\"text-align: justify;\">Innisfree Daily UV Protection Cream Mild Spf 35</p><p><img src=\"//file.hstatic.net/1000062910/file/img02_89e43f9f94d34f78b0336f46f43393e5.jpg\"></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Hướng Dẫn Sử Dụng:</strong><br>Sử dụng sau các bước dưỡng da và trước khi trang điểm. Lấy một lượng sản phẩm vừa đủ và dàn trải khắp vùng da mặt và vùng da cổ.<br></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Lưu Ý Khi Sử Dụng:</strong><br>Sử dụng trước khi ra nắng 15 phút, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh để sản phẩm dính vào mắt và môi khi sử dụng.<br></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Innisfree:</strong><br>Innisfree là một thương hiệu mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên thuộc thuộc Tập đoàn mỹ phẩm AmorePacific của Hàn Quốc Innisfree là dòng mỹ phẩm hướng đến thiên nhiên được thành lập bởi AmorePacific vào năm 2000. Tên gọi của thương hiệu có nguồn gốc từ bài thơ 'The Lake Isle of Innisfree' của nhà thơ W. B. Yeats người Ai-len. Đây là một trong số ít các thương hiệu Hàn Quốc có sử dụng các thành phần tự nhiên có chứng nhận của tổ chức chứng nhận sản phẩm hữu cơ ECOCERT của Pháp</p>","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000062910/product/12621_l.png","handle":"innisfree-daily-uv-protection-cream-mild-spf-35-pa-50ml","id":1004355051,"images":["https://product.hstatic.net/1000062910/product/12621_l.png"],"options":["Tiêu đề"],"price":14900000.0,"price_max":14900000.0,"price_min":14900000.0,"price_varies":false,"tags":["v:135000"],"template_suffix":null,"title":"Innisfree Daily UV Protection Cream Mild Spf 35 PA++ 50ML","type":"Kem Chống Nắng","url":"/products/innisfree-daily-uv-protection-cream-mild-spf-35-pa-50ml","pagetitle":"Kem Chống Nắng Innisfree Daily UV Protection Cream Mild","metadescription":"Innisfree Daily UV Protection Cream Mild Spf 35 là kem chống nắng hằng ngày, không nhờn, không rít. Chứa thành phần dưỡng ẩm tạo sự tươi mới cho làn da. Cam kết chính hãng, sản xuất và nhâp khẩu từ Hàn Quốc. Giao hàng thu tiền toàn quốc nhanh chóng. Mua ngay!\n\nĐược c","variants":[{"id":1031089458,"barcode":"8806173590810","available":true,"price":14900000.0,"sku":"8806173590810","option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":6,"old_inventory_quantity":6,"title":"Default Title","weight":200.0,"compare_at_price":25000000.0,"inventory_management":"haravan","inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"Innisfree","published_at":"2017-04-03T03:45:13.383Z","created_at":"2017-02-27T07:59:47.169Z","not_allow_promotion":false}

Kem Chống Nắng Innisfree Daily UV Protection Cream Mild Spf 35 PA++ 50ML

On Sale 149,000₫ Regular price 250,000₫